ลำปาง-จิตอาสาทำความดี​ ด้วยหัวใจ​ ต่อเติมบ้านให้ผู้ป่วยเปราะบาง

จิตอาสาทำความดี ด้วยใจ ต่อเติมบ้านให้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เพิ่มความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ณ บ้านหนองเจริญ ตำบลชมพู จังหวัดลำปาง

 

พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 อนุมัติให้ พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32/วิทยากรจิตอาสา 904 , จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 1/65 และชุดช่าง/กำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับเครือข่าย ประธานชุมชนบ้านหนองเจริญ อสม. ประชาชนจิตอาสา ดำเนินการต่อเติมบ้านพื้นที่ใข้สอยเพื่ออำนวยความสะดวกกลุ่มเปราะบาง เพิ่มความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น คือ นายอำนวย แก้วแปง อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 67 หมู่ทึ่ 14 บ้านหนองเจริญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้นายอำนวยได้ป่วย​ พิการ การเคลื่อนไหวตั้งแต่กำเนิด อาศัยอยู่กับพี่สาวอีก 2 คน ที่มีความพิการเช่นกัน คือ พิการหูตึงตั้งแต่กำเนิด พิการทางการได้ยินและบกพร่องทางสมองไม่สามารถดูแลตนเองได้ การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักความห่วงใย ของทหารที่มีต่อพี่น้องประชาชน อีกทั้งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อน สุขใจทัังผู้ให้และผู้รับ ตลอดทั้งสร้างความอบอุ่นใจ และทหาร จะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ #กองทัพบก #ช่วยเหลือประชาชน #มทบ32ช่วยเหลือผู้ยากไร้
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ภาวิ​นันท์​ บุตรหล้า​ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม