ลำพูน – หลายพื้นที่ในจังหวัดลำพูนได้รับความเสียหายจากภาวะอุทกภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือเยียวยา เตือนประชาชนติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ลำพูน – หลายพื้นที่ในจังหวัดลำพูนได้รับความเสียหายจากภาวะอุทกภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือเยียวยา เตือนประชาชนติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายธนา นวลปลอด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน(หน.สนง.ปภ.จ.ลำพูน) กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน(สนง.ปภ.จ.ลำพูน) ได้รายงานเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ตามที่ได้มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 29 กันยายน 2566 ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย(น้ำท่วม)ในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 5 อำเภอ 11 ตำบล 29 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน ท่วมบ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ 2 – 7 ,9 – 10 , 12 – 13 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 1-6 , 8 , 10 – 14 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร สะพานข้ามลำน้ำถูกน้ำท่วมสัญจรไม่ได้ 3 จุด ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 14 ตำทาสบเส้า อำเภอแม่ทา น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร 1 หลังคาเรือน สะพานข้ามแม่น้ำแม่ขนาด ไม่สามารถสัญจรได้ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร 4 หมู่บ้าน ในลี้ อำเภอลี้ น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร หมู่ 5 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร หมู่ 1 – 14 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร และถนน 16 สาย หมู่ 1 – 17 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซางน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร และถนน 31 สาย

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ได้ประสานโครงการชลประทานลำพูนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เปิดประตูระบายน้ำทุกบาน เพื่อผันน้ำออกโดยเร็วและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวัง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย

ทางด้านเทศบาลตำบล(ทต.)เวียงยอง นำโดย นางสาวสิริมาพร รัตนภูมิสิริ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านแม่สารป่าแดด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านแม่สารบ้านตอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เทศบาลตำบลเวียงยอง ลงพื้นที่ติดตามการทำงานและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการขุดลอก ปรับพื้นที่ เพื่อฟื้นคืนสภาพลำเหมืองเดิมที่มีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม อีกทั้งเป็นการเปิดทางระบายน้ำในช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ ตั้งแต่บริเวณแยกไฟแดงอำเภอเมืองลำพูนไปจนสุดตลอดเส้นทางลำเหมือง และลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม