ดันโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 1 ล้านไร่ เดินหน้าไทยสู่ Carbon Neutrality

ดันโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 1 ล้านไร่ เดินหน้าไทยสู่ Carbon Neutrality
เพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคตะวันออก ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กฟผ. – พันธมิตร ดันโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ตั้งเป้า 1 ล้านไร่ เดินหน้าไทยสู่ Carbon Neutrality


.พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณจุดปลูกป่าวัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของ กฟผ.
ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. เผยว่า

โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดระยอง ด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจก โดยดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยครั้งนี้ กฟผ. ให้การสนับสนุนต้นพะยูง ต้นกันเกรา และต้นประดู่ป่า กว่า 500 ต้น บนพื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา มุ่งหวังเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผลเพื่อสร้างประโยชน์ ทั้งคุณภาพชีวิต และคุณภาพอากาศที่ดีต่อไป


โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม รวมงานดูแลและบำรุงรักษา กฟผ. ตั้งเป้าหมาย 1 ล้านไร่ ระหว่างปี 2565-2583 ด้วยหลักการปลูกป่าร่วมกับพันธมิตร ปลูกป่าดูดซับคาร์บอนสูง ปลูกป่าที่ใจ และปลูกป่าเป็นยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ ดำเนินงานทั้งในป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ และป่าชายเลน สามารถดูดซับ และกักเก็บก๊าซ CO2 ได้มากกว่า 1.2 ล้านตันต่อปี คาดว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จะสามารถดูดซับและกักเก็บก๊าซ CO2 ได้ทั้งสิ้น 23.6 ล้านตัน ร่วมเดินหน้าประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Thailand Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050

นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม