พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดปอเนาะ เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดปอเนาะ เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่

 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปอเนาะเกาะศรีบอยาจังหวัดกระบี่ พร้อมรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงให้กำลังใจ ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาฟื้นฟู

การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นแนวทางของ ภาครัฐในการขับเคลื่อนแนวคิดผู้เสพเป็นผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการรักษา แทนการลงโทษทางอาญาให้กลับมาเป็นพลังของสังคมโดยต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้เห็นผลในทันที

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับฟังการบรรยายจาก นายนายอิดริส บุหงารัตน์ ผู้อำนวยการ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา ซึ่งได้รายงานถึงสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา ซึ่งบริหารโดย มูลนิธิคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า และได้รับการอนุญาตจากสถาบันบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยฟื้นฟูซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 327 คน โดยศูนย์ฟื้นฟูปอเนาะเกาะศรีบอยา ใช้แนวทางศาสนาในการช่วยบำบัดขัดเกลาผู้ป่วยให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนแนวคิดไม่กลับไปสู่วงจรยาเสพติดซ้ำรวมถึงการพูดคุยกับครอบครัวผู้ป่วยให้มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรม

ระหว่างการตรวจเยี่ยม พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้กำลังใจกับผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟู และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดซึ่งไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นผู้ป่วยซึ่งการรักษาภาครัฐจะต้องดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองรวมถึงชุมชนครอบครัว อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการติดตามผู้ผ่านการรักษาเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดวงจรการกลับไปเสพซ้ำ

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้กล่าวถึง แนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยจากการติดยาเสพติด หากสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาสามารถทำได้โดยไม่เสียประวัติและไม่ถูกลงโทษทางอาญา ซึ่งหากผู้ต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 นอกจากนั้นครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยก็สามารถมีบทบาทในการช่วยสังเกตการณ์และเฝ้าระวังสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีสัญญาณ มีพฤติกรรมหรือความคิดที่เปลี่ยนแปลง ไม่สามารถควบคุมตนเอง และแจ้งหรือสอบถามข้อมูลเพื่อสามารถนำสมาชิกในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดเข้ารับการรักษาได้เช่นกัน

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
//////////////////////////////////////////////////

ข่าวที่น่าติดตาม