แพทย์ทหารเรือ ร่วมฝึกผสม กองทัพเรือไทย-จีน ระหัส BLUE STRIKE 2023

แพทย์ทหารเรือ ร่วมฝึกผสม กองทัพเรือไทย-จีน ระหัส BLUE STRIKE 2023


กรมแพทย์ทหารเรือ มอบหมายให้รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เข้าร่วมการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) การฝึกปฏิบัติการทางเรือ การฝึกแลกเปลี่ยนทางยุทธวิธี
นหัวข้อ บรรเทาภัยพิบัติ (HADR)


➡️ กองทัพเรือไทย-จีน ฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 โดยกองทัพเรือจีน นำเรือฟริเกต เรือยกพลขึ้นบก เรือส่งกำลังบำรุง และเรือดำน้ำ ‘ฉางเฉิน’ พร้อมกำลังพล 953 นาย ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ย.2566 ในพื้นที่ อ.สัตหีบ


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม