นราธิวาส-ผอ.ศปพร. พบปะเยี่ยมเยียน มอบความห่วงใย และให้กำลังใจ “ป้านิ่ม” หญิงแกร่ง แห่งอำเภอสุไหงปาดี พี่น้องประชาชนไทยพุทธ และผู้ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. พบปะเยี่ยมเยียน มอบความห่วงใย และให้กำลังใจ “ป้านิ่ม” หญิงแกร่ง แห่งอำเภอสุไหงปาดี พี่น้องประชาชนไทยพุทธ และผู้ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดรัตนานุภาพ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ “ป้านิ่ม” นางประทุม นักทอง หญิงแกร่ง แห่งอำเภอสุไหงปาดี พร้อมทั้งสอบถามถึงอาการ ตลอดจนความเป็นอยู่ โดยปัจจุบันป้านิ่ม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และได้รับการใส่ขาเทียม ซึ่งป้านิ่มมีกำลังใจที่ดีเยี่ยม สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ปรับสภาพเข้ากับขาเทียมทั้ง 2 ข้างได้เป็นอย่างดี ทุกวันนี้ป้านิ่มพอใจกับความสุขที่ได้อยู่ดูลูกหลานเติบโต และชีวิตในปัจจุบัน ทั้งยังขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์เหมือนตนอีกด้วย

นอกจากนี้ ได้ร่วมทำบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ ถวายเพลพระสงฆ์ และถวายปัจจัยเป็นส่วนรวม ร่วมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง กิจกรรมการสนับสนุนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ล่อแหลม เสี่ยงภัย ไม่สามารถบิณฑบาตได้ พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ และการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นใจ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมทำบุญ ถวายเพลพระ ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มาพบปะพี่น้องประชาชนไทยพุทธ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และสานสัมพันธ์สังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างขวัญกำลังใจ ให้พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ รวมถึงเพื่อให้ประชาชนไทยพุทธ ไม่อพยพ หรือย้ายถิ่นฐานเพิ่ม รวมทั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้พี่น้องประชาชนไทยพุทธ และประชาชนไทยมุสลิม อาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และที่สำคัญ เพื่อเป็นการมอบความห่วงใยสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม