กาฬสินธุ์ด่วน! ป่าไม้ตรวจยึดรับเหมาเทศบาลขุดลอกหนองอีสานเขียวรุกป่าสงวน

กาฬสินธุ์ด่วน! ป่าไม้ตรวจยึดรับเหมาเทศบาลขุดลอกหนองอีสานเขียวรุกป่าสงวน

 

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ สนธิกำลังหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส. 1 (ดงมูล) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.3 (ภูพาน) ตรวจยึดรถแบ็คโฮผู้รับเหมา 2 คัน ขณะขุดลอกหนองอีสานเขียว ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณกว่า 3 ล้านบาท หลังได้รับการร้องเรียนมีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแก้งกะอาม เขตเทือกเขาภูพานกว่า 17 ไร่ เพื่อแปลงสภาพเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เบื้องต้นแจ้งข้อหาเทศบาลบุกรุกป่าสงวน โดยไม่ได้รับอนุญาต


วันที่ 1 กันยายน 2566 ที่บ้านคำหม่วย ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นายอดิศร คงสมกัน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 30 นาย พร้อมอาวุธครบมือ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกหนองอีสานเขียว พื้นที่ประมาณ 17 ไร่ โดยมีรถแบ็คโฮของผู้รับเหมา 2 คันกำลังทำงานอยู่ พบร่องรอยการขุดเป็นหลุมลึก และนำดินขึ้นมากองเป็นเนินสูงบริเวณกว้าง จึงได้สั่งให้หยุดทำงานและสอบปากคำเบื้องต้น ทราบว่าเป็นเพียงคนงานรับจ้าง จึงได้ให้ประสานผู้รับเหมาและเจ้าของพื้นที่ คือเทศบาลตำบลมหาไชยมาชี้แจง


นายอดิศร คงสมกัน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่ามีผู้รับเหมานำรถแบ็คโฮมาขุดดิน และบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้งกะอาม เขตเทือกเขาภูพาน จึงสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบ โดยในเบื้องต้นให้หยุดทำงานไว้ก่อน เพื่อให้ทางผู้รับเหมาและผู้บริหารเทศบาลตำบลมหาไชย นำเอกสารมายืนยัน ว่าการดำเนินการถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากเป็นการขุดลอกในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้งกะอาม หลังจากก่อนหน้านี้มีการสั่งเบรกโครงการขุดลอกแล้ว 2 ครั้ง แต่กลับพบว่ามีการนำเครื่องจักรกลหนักคือรถแบ็คโฮ 2 คัน เข้ามาทำการขุดลอกเป็นครั้งที่ 3 จึงได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบ และตรวจยึด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ทั้งนี้ หลังสอบปากคำคนงานขับรถแบ็กโฮ 2 คน และมีการประสานไปทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นายอาคม อุทโท นายกเทศมนตรีตำบลมหาไชย พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ พรหมคำบุตร ปลัดเทศบาลตำบลมหาไชย และเจ้าหน้าที่ นิติกร ประจำเทศบาลตำบลมหาไชย ได้นำเอกสารมาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป่าไม้ โดยยืนยันดำเนินการถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้


นายอภิวัฒน์ พรหมคำบุตร ปลัดเทศบาลตำบลมหาไชย กล่าวว่า หนองอีสานเขียว แต่เดิมเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ หลังจากป่าสงวนได้มอบพื้นที่ให้ ส.ปก.กาฬสินธุ์ จัดสรรและกันพื้นที่ นสล.(หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง) เพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่อมาพื้นที่ตรงนี้มีการบุกรุก จึงมีการประชาคมเพื่อให้มีการพัฒนา และเพื่อให้มีการใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันปัญหาการบุกรุก หลังจากมีการประชุมแล้ว ทางเทศบาลตำบลมหาไชยจึงได้ทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการขุดลอกเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก


นายอภิวัฒน์กล่าวอีกว่า เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สถานที่ ทางเทศบาลตำบลมหาไชยได้หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งป่าไม้, ที่ดิน, อำเภอ, ส.ปก. โดยประชุมกันเมื่อวันที่ 29 ส.ค.66 ที่ผ่านมา มีมติว่าที่ตรงนี้อยู่ในเขต ส.ปก.และเป็นที่ นสล. ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และการดำเนินการขุดลอกไม่ใช่เป็นการถอนสภาพ หรือยกเลิกที่ นสล. ที่ นสล.ยังเป็นที่ นสล.เหมือนเดิม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ยิ่งขึ้น ที่ประชุมมีมติว่าเทศบาลฯดำเนินการถูกต้องตามแนวทางของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ปี 2558 และ 2565

ว่าถ้าเป็นการเข้าไปพัฒนาหรือเข้าไปทำให้ดียิ่งขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าไปดำเนินการได้เลย ไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด นอกจากว่าจะเป็นการถอนสภาพเพื่อประโยชน์อื่น เช่น สร้างอาคาร หรือตลาด ยืนยันเทศบาลตำบลมหาไชยดำเนินการถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ซึ่งพี่น้องประชาชนก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะแล้วเสร็จ เพราะรอใช้น้ำอยู่


สำหรับโครงการขุดลอกหนองอีสานเขียวดังกล่าว เทศบาลตำบลมหาไชยได้ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง / ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอฃงส่วนท้องถิ่น ด่วยที่สุด ที่ มท. 0808.2/17368 ลงวันที่ 21 พ.ย. 65 ซึ่งเป็นงานขุดลอกดินจำนวน 81,562 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 3,191,000 บาท
อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบการขุดลอกหนองอีสานเขียวครั้งนี้ ในที่สุดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ ซึ่งสนธิกำลังหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส. 1 (ดงมูล) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.3 (ภูพาน) ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ตรวจสถานที่เกิดเหตุ พร้อมลงบันทึกประจำวัน

โดยเบื้องต้นตรวจยึดรถแบ็คโฮของผู้รับเหมา 2 คัน พร้อมแจ้งข้อหากับทางเทศบาลตำบลมหาไชย ผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐานยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ อยู่อาศัย ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ฯ หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ฐานบุกรุก ก่อสร้าง แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งพนักงานสอบสวนจะได้เรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปาก และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม