ปทุมธานี คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

ปทุมธานี คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง อุบาสก อุบาสิกา เจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีนายวัลลภ สนแก้ว ปลัดอำเภอคลองหลวง ผู้แทนนายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


ภายในงานประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลฯ จากนั้นประธานในพิธีและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย ถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล

ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีกำหนดจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ณ วัดต่างๆ ทั่วประเทศ และจัดต่อเนื่องตลอด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงเป็นการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน เข้าวัด ปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญกุศลอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม