ประจวบคีรีขันธ์-ร้านบุหรี่ไฟฟ้าเปิดเย้ย กฏหมายทั่วเมืองหัวหิน เผยจ่าย จบ

ประจวบคีรีขันธ์-ร้านบุหรี่ไฟฟ้าเปิดเย้ย กฏหมายทั่วเมืองหัวหิน เผยจ่าย จบ
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางเข้าร้องเรียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯเพื่อประสานเจ้าหน้าที่ สคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบร้าน จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า สินค้าอันตราย ห้ามจำหน่าย ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขาย หรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วเมืองหัวหินและพื้นที่อื่นๆใกล้กับสถานศึกษา โดยมีการ ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย บางร้านได้ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลหลายแห่งในพื้นที่ซึ่ง
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้น อำเภอหัว หินยังเปิดเผยถึงข้อมูลจ่ายส่วยให้ับเจ้าหน้าที่รัฐอีกหลายหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่รับผิดชอบ
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

ข่าวที่น่าติดตาม