กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภูรับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่ผ่านมา และปัญหา อุปสรรค ในด้านต่างๆ ของสำนักงานฯ ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรของสำนักงานฯ ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจให้สำเร็จลุล่วง และได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานฯ โดยมี นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวที่น่าติดตาม