(สุรินทร์) กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดสุรินทร์

(สุรินทร์) กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาคมมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ พันเอก กิตติพงษ์ พุทธิมณี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์(ท) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหา ที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา เนื่องในปัจจุบันได้พบปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคม ภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐ

รวมถึงการแสดงออกในสิทธิและหน้าที่พลเมือง ปรากฎข่าวสารตามสื่อ ออนไลน์ พบว่า มีข่าวของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาด้านยาเสพติดในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง จึงได้จัดประชุมเพื่อหาทนทางในการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ในสถานศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ โดยมี หน่วยงานจากกระทรวงศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม