ชุมพร – จัดการแข่งขันฟุตบอล การแช่งขันฟุตเนื่องในวันรพี ประจำปีพ.ศ.2566

ชุมพร – จัดการแข่งขันฟุตบอล การแช่งขันฟุตเนื่องในวันรพี ประจำปีพ.ศ.2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00น ณ สนามหญ้าเทียมเดอะฮอค ชุมพร นายอุเทน บัวอ่อน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดแข่งขันฟุตบอล การแช่งขันฟุตเนื่องในวันรพี ประจำปีพ.ศ.2566 ร่วมกับ นายจรินทร์ ก๋งม้า ประธานสภาทนายความจังหวัดชุมพร ทีมนักกีฬาฟุตบอลจากทีมศาล อัยการ เทศบาล  ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร    ทนายความ อบจ.ชุมพร   เรือนจำ บังคับคดี หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=6-3jXHnEwGQ[/embedyt]

นายจรินทร์ ก๋งม้า กล่าวว่า ซึ่งทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัด ชุมพรได้มีการประชุมร่วมกันและกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อระลึกถึงความสำคัญและของวันรพี ซึ่งเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ๒.เพื่อให้บุคลากรในทุกหน่วยงานมีพลานามัยแข็งแรง ๓.เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนและสังคม ๔.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการจัดการแช่งขันมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวน ๔ ทีม ได้แก่ ๑.ทีมศาล อัยการ เทศบาล ๒.ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ๓.ทนายความ อบจ.ชุมพร ๔.เรือนจำ บังคับคดี หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม   โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีหน่วยงานในจังหวัด ชุมพรทุกหน่วย การจัดการแข่งขันครั้งนี้ดำเนินการแข่งขันประเภท ทีม ๆ ละ ๙ คนระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม เพียงวันเดียว ๒ คู่ ทีมที่แข่งขันชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศ ทีมที่แช่งขันแพ้จะไปชิงที่ ณ สนามหญ้าเทียมเดอะฮอค จังหวัดชุมพร

นายอุเทน บัวอ่อน  กล่าว กระผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานใน พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเนื่องในวันรพี ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖  กระผม มีความยินดีที่บุคลากรของหน่วยงานในจังหวัดชุมพรได้รวมพลัง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาขึ้นตามประเพณีที่สืบต่อกันมา เพื่อระลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมสุขภาพของตนเอง รวมถึงได้สร้างความรู้รักสามัคคี ขึ้นกับบุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุธรรมในจังหวัดชุมพรด้วย

กระผมขอให้การแข่งขันฟุตบอลเนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จงประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ ขอเป็น กำลังใจให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬาและทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจงประสบแต่ความสุขความเจริญสืบไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

ข่าวที่น่าติดตาม