ปทุมธานี สิงห์รังสิตคว้าแชมป์เรือยาวประเพณีนครรังสิต รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปทุมธานี สิงห์รังสิตคว้าแชมป์เรือยาวประเพณีนครรังสิต รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณปะรำพิธี ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันเรือยาวประเพณีเทศบาลนครรังสิต ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต คณะผู้บริหารเทศบาลนครรีงสิต คณะกรรมการจัดงาน ผู้เข้าแข่งขันพายเรือยาวและประชาชนร่วมพิธี


สำหรับการแข่งขันเรือยาว ประเพณีเทศบาลนครรังสิตชิงถ้วยพระราชทาน ฯ มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก เป็นมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต โดยจัดการแข่งขันเรื่อยาว ภายในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2566 มีการแข่งขันแข่งขันเรือยาว 3 ประเภท ประกอบด้วย 1. ประเภทเรือยาว ขนาดไม่เกิน 55 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ ชิง ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. ประเภทเรือยาว ขนาดไม่เกิน 40 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ ชิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3. ประเภทเรือยาว ขนาดไม่เกิน 30 ฝีพาย จำนวน 10 ลำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


โดยทีมเรือที่ชนะเลิศประเภทเรื่อยาว ขนาดไม่เกิน 55 ฝีพาย ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ ทีมเรือพายสิงห์รังสิต ส่วนทีมเรือที่ชนะเลิศประเภทเรื่อยาว ขนาดไม่เกิน 40 ฝีพาย ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ ทีมเรือพายเพชรพชรไทยน้ำทิพย์ และทีมเรือที่ชนะเลิศประเภทเรือยาว ขนาดไม่เกิน 30 ฝีพาย ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ ทีมเรือพายแม่อรพิน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม