วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช เชิญร่วมพลังบุญสร้างฉัตรทองคำพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช เชิญร่วมพลังบุญสร้างฉัตรทองคำพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

รวมพลังชาวใต้ ทอดผ้าป่าทองคำ ณ วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช
อาทิตย์ 6 ส.ค.66 เวลา 0800 น.

พระธรรมวชิรากร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17-18

เมตตาให้ อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ในนามคณะดำเนินงานโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่าน (พระธาตุแช่แห้ง)

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช, นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายสายัน กิจมะโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช, ผู้แทนกองทัพภาคที่4

เข้านมัสการเพื่อถวายรายงานความคืบหน้าและการเตรียมการทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการ 4 ภาค (ในส่วนของภาคใต้) ครั้งสุดท้ายก่อนปิดโครงการ

สำหรับการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าทองคำครั้งสุดท้าย เพื่อจัดหาทุนทรัพย์และทองคำสร้างยอดฉัตรทองคำองค์พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้กำหนดจัดขึ้นในอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30-11.00 น. ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยกิจกรรมทอดผ้าป่าทองคำ เพื่อจัดหาทุนทรัพย์และทองคำสร้างยอดฉัตรทองคำองค์พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน เป็นกิจกรรมบุญที่คณะสงฆ์จังหวัดน่านร่วมกับวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง มูลนิธิพุทธภูมิธรรมและพุทธศาสนิกชน ได้กำหนดดำเนินโครงการบูรณะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จึงได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลขึ้น ใน 4 ภูมิภาค เพื่อจัดหาทุนทรัพย์และทองคำเพื่อจัดสร้างยอดฉัตรหุ้มทองคำประดับอัญมณี ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์มหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่เนื่องจาก พระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่าน กล่าวว่า พญาการเมืองโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัยระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 พระธาตุแช่แห้งเป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามแห่งหนึ่งของภาคเหนือ ได้รับอิทธิพลศิลปะการก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย ลักษณะโดยรอบขององค์พระธาตุ มีการบุรอบองค์ด้วยทองจังโก ทั้งนี้กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล 4 ภาค กำหนดจัดขึ้นรวม 4 ครั้ง 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมที่วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ,วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ,วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ,วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม และในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าครั้งสุดท้ายกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบุญกุศลและร่วมทำบุญบูรณะยอดฉัตรทองคำ ประดับองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา หรือสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 507-3-39659-6 ชื่อบัญชี โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตร องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://lin.ee/VDGS28X

คติ และ อานิสงส์ การสร้างยอดฉัตรทองคำพระธาตุแช่แห้ง

 

ข่าวที่น่าติดตาม