กาฬสินธุ์รวมรุ่นศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าโฮมรากเหง้าใส่ชุดผู้ไท

โรงเรียนบ้านโพนสวาง ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียน สวมใส่ชุดผู้ไท เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ พร้อมเชิญชวนร่วมแต่งกายผู้ไทหลายเจเนอเรชั่น ต้อนรับเทศกาลตรุษสงกรานต์ปีใหม่ไทย ใน “งานฉลองครบรอบ 101 ปี โรงเรียนบ้านโพนสวาง ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า เขยผู้ไทยสะใภ้โพนสวาง” 12 เมษายน 2566 นี้


วันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านโพนสวาง ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ นายพรชัย ศิลาแยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวาง พร้อมด้วยนายปุณณรัตน์ วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโพนสวางและคณะครู บุคลากร นักเรียน ระดับอนุบาลถึงชั้น ม.3 ร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ซึ่งเป็นชุดผู้ไทประจำถิ่น ทั้งชุดผู้ไทโบราณ ชุดผู้ไทประยุกต์ และชุดผู้ไทร่วมสมัย พร้อมร่วมบันทึกภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมจัดงาน “ฉลองครบรอบ 101 ปี โรงเรียนบ้านโพนสวาง ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า เขยผู้ไทยสะใภ้โพนสวาง” ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้


นายพรชัย ศิลาแยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวางกล่าวว่า โรงเรียนบ้านโพนสวาง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ให้บริการการศึกษา 5 หมู่บ้าน คือบ้านโพนสวาง บ้านโพนวิมาน บ้านโพนสวรรค์ บ้านโนนสำราญ และบ้านโนนศิวิไล เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้น ม.3 ปัจจุบันมีบุคลากร 10 คน นักเรียน 92 คน โดยวิสัยทัศน์เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้ เชิดชูประชาธิปไตย สืบสานวัฒนธรรม สำนึกในความเป็นไทย พลานามัยดี เทคโนโลยีก้าวไกล ใส่ใจความพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา ขณะที่อัตลักษณ์คือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไท โดยเฉพาะการแต่งกายด้วยชุดผู้ไท ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวผู้ไทอำเภอเขาวง


นายพรชัยกล่าวอีกว่า ในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ หรือในโอกาสจัดกิจกรรมสำคัญในโรงเรียน ได้กำหนดให้ครู นักเรียน สวมใส่ชุดผู้ไทมาโรงเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียน สวมใส่ชุดผู้ไท เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน เป็นการต่อยอด “เสื้อผู้ไทใส่ได้ทุกงาน” ขณะที่ในชุมชนหรือผู้ปกครองเอง ในวันปกติบางคนอาจจะสวมใส่ชุดผู้ไทน้อยลง ตามความสะดวกหรือความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามยุคสมัย แต่หากเป็นวันสำคัญ เช่น งานบุญประเพณี หรือในโอกาสต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ก็จะแต่งกายด้วยชุดผู้ไทอย่างพร้อมเพรียง โดยเสื้อภูไทที่สวมใส่ เป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายที่ โดยใช้ภูมิปัญญาชาวผู้ไทล้วนๆ นับตั้งแต่การปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย เข็นฝ้าย กรอฝ้าย ทอมือเป็นผืนผ้า ทั้งผ้าสีพื้น ผ้าย้อมสีธรรมชาติและเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผืนผ้า บางตัวประดับด้วยรูปลายสีสันสวยงามโดยใช้มือปัก กลายเป็นเสื้อภูไทประยุกต์ เสื้อผู้ไทร่วมสมัย ขณะที่เสื้อผู้ไทโบราณก็ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย


นายพรชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสโรงเรียนบ้านโพนสวางครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 101 ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของสถานศึกษา แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบูรพาจารย์ จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้นำชุมชน คณะศิษย์เก่า จัดงาน “ฉลองครบรอบ 101 ปี โรงเรียนบ้านโพนสวาง ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า เขยผู้ไทย สะใภ้โพนสวาง” ขึ้น ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เพื่อระดมทุนในการสร้างป้ายหน้าโรงเรียนขึ้นใหม่ ให้มีความสง่า เหมาะสม และเป็นอนุสรณ์ในโอกาสครบรอบ 101 ปี รวมทั้งหางบประมาณปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน และใช้ได้ทุกฤดูกาล และเพื่อพัฒนาสนามเด็กเล่นให้มีความหลากหลายตามวัยของเด็ก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน นำสู่การยกระดับการเรียนการสอนและคุณภาพทางการศึกษาอีกด้วย


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรงเรียนบ้านโพนสวางและชุมชนพื้นที่บริการ เป็นชาวผู้ไทกว่า 90% ยึดมั่นในเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทอย่างเหนียวแน่น การจัดงานฉลองครอบรอบ 101 ปีดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์หรือขึ้นปีใหม่ไทยพอดี จึงเหมือนเป็นจุดนัดพบหรือตุ้มโฮมรากเหง้าเหล่าลูกหลานชาวผู้ไท ที่จะเดินทางมาจากหลายภูมิภาคมาร่วมงาน จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว มาเที่ยวงานและชื่นชมวิถีชาวผู้ไทตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ซึ่งจะมีกิจกรรมการทำบุญ และกิจกรรมอื่นๆในรูปแบบวิถีชาวผู้ไทมากมาย โดยเฉพาะการแต่งกายด้วยชุดผู้ไท ทั้งชุดผู้ไทโบราณ ชุดผู้ไทร่วมสมัย ผู้และชุดผู้ไทประยุกต์ ของชาวผู้ไทหลายช่วงวัย หลายเจเนอเรชั่นหรือหลายยุคสมัย รับรองได้รับความประทับใจและอิ่มบุญแน่นอน ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาเขาวง เลขที่ 662-4-2527-0 กองทุนครบรอบ 101 ปี โรงเรียนบ้านโพนสวาง สอบถามรายละเอียดที่ 081-7496386 และ 083-2296455

ข่าวที่น่าติดตาม