กาฬสินธุ์จัดแข่งเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ อบจ.กาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อตามโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพแกนนำระดับตำบล/หมู่บ้านและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ KALASIN LEADER SEPATAKRAW” ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2566


วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 – 13.00 น. ที่สนามเซปักตะกร้อ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 1 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดแข่งขันและให้กำลังใจนักกีฬาเซปักตะกร้อ ตามโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพแกนนำระดับตำบล/หมู่บ้านและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ KALASIN LEADER SEPATAKRAW”


นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าการจัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อตามโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพแกนนำระดับตำบล/หมู่บ้านและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ KALASIN LEADER SEPATAKRAW” ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ อบจ.กาฬสินธุ์ ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2566 ที่สนามเซปักตะกร้อ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 1

เพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างเสริมสุขภาพ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด ตามนโยบายของ ผวจ.กาฬสินธุ์ ที่ว่า 3 ร่ำรวย คือร่ำรวยวัฒนธรรม ร่ำรวยน้ำใจ ร่ำรวยสุขภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาและหลักการทำงาน “ร่ำรวยสุขภาพ” ทั้งนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม