(สุรินทร์) มทบ.25 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

(สุรินทร์) มทบ.25 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


วันที่ 1 มิถุนายน 2565 พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในกิจกรรม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 25 โดยมีกำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสา รวม จำนวน 100 นาย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นยางนา ต้นไผ่กิมซุง ขี้เหล็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้

สร้างความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกิดความชุ่มชื่นในพื้นที่ของหน่วย และปลูกจิตสำนึกให้กับกำลังพลในการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการทหารพันธุ์ดีให้มากขึ้น เป็นการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และป่าไม้ จากนั้น พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พร้อมกำลังพล ได้ร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ สโมสรค่ายวีรวัตน์โยธิน โดยมีผู้ร่วมบริจาครวม 70 คน ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 28000 ซีซี


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ