# แม่ฮ่องสอน # 3 นายกฯ อบต. เข้าเยี่ยมคาราวะ”สุภิญกัลย์” ที่ทำเนียบรัฐบาลฯ

# แม่ฮ่องสอน # 3 นายกฯ อบต. เข้าเยี่ยมคาราวะ”สุภิญกัลย์” ที่ทำเนียบรัฐบาลฯ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกมลศักดิ์ ซาววงค์ นายก อบต.สันตีคีรี นายเชิดศักดิ์ นักรบดอย นายก อบต.แม่ลาหลวง นายวีรศักดิ์ ชาญวิริยะ นายก อบต.ขุนแม่ลาน้อย ได้เข้าพบเพื่อเยี่ยมคาราวะ นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อขอขอบพระคุณที่ได้เมตตาช่วยเป็นตัวแทนของชาวบ้าน และนำเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวแม่ฮ่องสอนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มากว่า 20 ปี รายงานนำเรียนถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ( พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ) อีกทั้งยังช่วยบรรจุเข้าสู่วาระของคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรฯ อย่างเร่งด่วน โดยได้เรียกผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาชี้แจงเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในครั้งนี้ ในการนี้ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ รองประธานคณะกรรมมาธิการพลังงานฯ คนที่ 1 เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ และมีตัวแทนผู้ร้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นางสิรินทร รามสูตร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2. ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช
ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
3. นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
โดยมีตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นายทรงวุฒิ ขันดี ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
2.นายวินัย บุญรอด ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการ ๓ ฝ่ายบริหารโครงการ ๑
3. นายประมวล สายพิมพ์ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม ภาค ๑
4. นายดนัย อารยโกศล รองผู้อำนวยการกองวิศวกรรม ภาค ๑
5. นายกิตติพงศ์ ศชนินทร์ หัวหน้าแผนประสานงานโครงการ กองวิศวกรรม ภาค ๑ โดยทางคณะกรรมาธิการฯขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนที่ในรับความเดือดร้อนในครั้งนี้ สบายใจได้ ว่าทางคณะกรรมาธิการฯจะเร่งรัดให้ทางการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าให้แก่ชาวบ้านโดยด่วนที่สุด และหากพ่อแม่พี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนคนใดที่หมู่บ้านของตนเองยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ขอได้แจ้งมาที่คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรฯ หรือถ้าไม่สะดวกในการเดินทาง ก็สามารถฝากเรื่องราวความเดือดร้อนของท่านไว้ได้ที่ โรงแรมบ้านผึ้ง แม่สะเรียง โดยความเดือดร้อนของทุกท่านจะได้รับความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนอย่างแน่นอน …

ข่าวที่น่าติดตาม