ร้อยเอ็ด…ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการในจังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมูลนิธิบุญโกศลร่วมกับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศาลาทานบารมี วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (20 พ.ค.65) เวลา 09.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาคนพิการในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศาลาทานบารมี วัดวิมลนิวาส ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส ประธานมูลนิธิบุญโกศล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการในจังหวัดร้อยเอ็ด และถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์


โดยมูลนิธิบุญโกศลร่วมกับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเครือข่ายฯ หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย- เจ้าของสถานประกอบการ นักธุรกิจ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันระดมทุนทรัพย์ในการจัดหาสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ฯ และพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ การเตรียมความพร้อม ทักษะการดำรงชีวิตและฝึกอาชีพให้แก่เด็กพิการ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ให้แก่เด็กพิการในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับยอดบริจาคทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท ทั้งนี้การจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการโควิด 19 อย่างเคร่งครัด


โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400