กระบี่-ปล่อยเต่าตนุ 151 ตัว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเฉลิมฉลองครบรอบ 150 จังหวัดกระบี่

กระบี่-ปล่อยเต่าตนุ 151 ตัว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเฉลิมฉลองครบรอบ 150 จังหวัดกระบี่

วันนี้ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 น นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 150 ปี กระบี่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปล่อยเต่าทะเล ณ บริเวณชายหาดหลังสอด อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยมี ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน กรรมการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหลังสอด โรงเรียน กศน.เกาะลันตา แม่บ้าน อสม. จิตรอาสาอำเภอเกาะลันตา ร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

จังหวัดกระบี่ประกาศเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ ภาคราชการและเอกชนจึงร่วมกันจัดกิจกรรมตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ในส่วนของ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมตามแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ในด้านความด้านการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวแบบ green tourism และความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จึงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวและด้านอาหารทางทะเลโดยดำเนินการพัฒนาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะทะเลฝั่งอันดามันที่มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 160 กิโลเมตร

มีเกาะมากถึง 147 เกาะ เป็นฐานทรัพยากรที่มีคุณค่าทางการท่องเที่ยวและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางสัตว์น้ำ การรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาด การสร้างอุทยานการเรียนรู้แหล่งปะการังเทียม เรือรบระหว่างใต้ทะเล จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการแสดงออก ในวาระเฉลิมฉลอง 150 ปี กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก เป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา ที่ทรงมีเจตนาในการอนุรักษ์แนวปะการังกัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล อีกทั้งยังเป็นการสร้าง soft power ต่อประชาชนคนกระบี่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันปล่อยเต่าตนุจำนวน 151 ตัว ลงสู่ท้องทะเล บริเวณชายหาดหลังสอด ที่มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงคุณค่า


สำหรับเต่าตนุเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีน้ำหนักมากเมื่อโตเต็มที่ โดยมีความยาวตั้งแต่หัวจรดหางประมาณ 1 เมตร น้ำหนักราว 130 กิโลกรัม หัวป้อมสั้น ปากสั้น เกล็ดเรียงต่อกันโดยไม่ซ้อนกัน กระดองหลังโค้งนูนเล็กน้อย บริเวณกลางหลังเป็นแนวนูนเกือบเป็นสัน ท้องแบนราบขาทั้งสี่แบนเป็นใบพาย ขาคู่หลังมีขนาดเล็กกว่าขาคู่หน้ามาก เต่าชนิดนี้เป็นเต่าที่กินทั้งพืชและสัตว์ แต่จะกินพืชเป็นหลัก โดยกินอาหารจำพวกหญ้าทะเลหรือสาหร่ายทะเล โดยมีสัตว์น้ำขนาดเล็กทั่วไป เช่น ปลาหรือแมงกะพรุน เชื่อกันว่าจะมีอายุยืนถึง 80 ปี ฤดูวางไข่ตกอยู่ในราวเดือนกันยายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในทะเลอันดามัน จำนวนไข่ต่อครั้งมีตั้งแต่ 70–150 ฟอง สำหรับพันธุ์เต่าที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทัพเรือภาคที่ 3 อนุเคราะห์พันธุ์เต่าตนุจำนวน 151 ตัว อายุประมาณ 1 ปี …

กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน