เขื่อนในจีนส่งผลกระทบกับปลาในประเทศเพื่อนบ้าน

เขื่อนในจีนส่งผลกระทบกับปลาในประเทศเพื่อนบ้าน

ชาวประมง เกษตรกร และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงในจังหวัดเชียงรายแสดงความกังวลใจถึงผลกระทบของเขื่อน 11 แห่งบนแม่น้ำโขงที่เขตพื้นที่ประเทศจีน โดยได้อธิบายว่าเขี่อนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของแม่น้ำโขง ส่งผลร้ายกับสัตว์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ การขึ้นลงของน้ำที่ไม่เป็นไปตามปกติของแม่น้ำส่งผลกระทบอย่างมากกับปลา ทำให้ปลาไม่สามารถวางไข่ได้เพราะการไหลของแม่น้ำไม่เป็นไปตามฤดูและระดับน้ำที่ควรจะสูงขึ้นในหน้าน้ำก็ไม่เป็นไปตามปกติ กลุ่มรักษ์เชียงของกล่าวว่าภาคประชาสังคมได้ขอให้ผู้มีอำนาจัดการแก้ไขปัญหา แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขื่อนก็ไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหา คนที่ก่อปัญหาที่เป็นคนสร้างเขื่อนก็จะพยายามพูดว่าเขื่อนไม่ได้เป็นตัวก่อปัญหา

นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย “20 กว่าปีที่ผ่านมาการสร้างเขื่อนทางตอนบนในประเทศจีนได้สร้างความเสียหายหรือผลกระทบมากมายที่เกิดขึ้นกับคนท้ายน้ำ ผลกระทบพวกนี้มันสะสมและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีจำนวนเขื่อนที่เพิ่มมากขึ้น

การปิดเปิดน้ำของเขื่อนในจีน เขาต้องปิดเปิดเพื่อผลประโยชน์ของเขา เราต้องรู้ว่าเขื่อนสร้างมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพราะฉะนั้นเขาจะต้องกักน้ำในฤดูฝนเพื่อไว้ผลิตกระแสไฟในฤดูแล้ง

ปัญหาใหญ่ก็คือแม่น้ำโขงมันไม่ได้ไหลตามฤดูกาล อันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าฤดูน้ำหลากเนี่ยก็ถูกกักไว้ด้วยเขื่อนทางตอนบน การกักน้ำโดยเขื่อนทางตอนบนก็มีผลกระทบกับท้ายน้ำ โดยเฉพาะเรื่องการเข้าไปวางไข่ของปลาในแม่น้ำสาขา ในฤดูฝนปลาก็จะเข้าไปวางไข่เมื่อน้ำในแม่น้ำโขงยกระดับไหลเข้าไปในแม่น้ำสาขา ปลาก็เข้าไปวางไข่ในพื้นที่ชุ่มน้ำ หลายปีผ่านมาน้ำไม่ยกระดับ ปลาจำนวนมากมายที่ไม่สามารถเข้าไปวางไข่ได้ มันก็มีปัญหากับเรื่องของปริมาณพันธุ์ปลาหรือจำนวนปลาที่ลดลง

ประเด็นเรื่องการพูดคุยการเรียกร้องในเรื่องภาคประชาสังคมภาคประชาชนเขาเรียกร้องมานานแล้ว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียเรื่องพวกนี้ผมว่ายังไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหา พยายามจะเลี่ยงกันไป คนที่ก่อปัญหาคนที่สร้างเขื่อนก็จะพยายามเลี่ยงไปตลอดว่าไม่ใช่เป็นปัญหาของเขื่อน”

นายวินัย อินทรวงศ์ ชาวประมง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย “มีกระทบมากครับ น้ำขึ้นน้ำลงก็ไม่เป็นช่วงเป็นเวลา คนที่หาปลาหากินตามน้ำลำบาก ปลาก็หายาก ตอนนั้นถ้าลงข่ายรอบเดียวได้สองสามตัว บางครั้งติดสองสามตัวก็มี แต่ตอนนี้บางครั้งออกไปก็ไม่ได้เลยทั้งวัน ทั้งวันก็ไม่ได้เลย ได้ก็ได้แต่ปลาเล็ก ขนาดปลาเล็กยังได้ไม่ถึงโลเลยทั้งวัน คิวเรือก่อนจีนจะสร้างเขื่อนนี้ก็ประมาณ 70-80 ลำ เพราะว่ามันมีบ้านเราด้วยแล้วบ้านป่าอิงบนด้วย ก็เข้าคิวกัน แต่เดี๋ยวนี้ช่วงนี้เค้าไม่ค่อยหา แต่ก่อนหาตลอดทุกปี หาได้ทุกปีปลา แต่พอจีนมาสร้างเขื่อน คนหาก็ลดลงเพราะว่าสู้ราคาน้ำมันไม่ได้ เราได้ไม่คุ้มเสีย เลยเปลี่ยนอาชีพ”

ที่มา A24 News Agency

ข่าวที่น่าติดตาม