จันทบุรี-ประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อ เตรียมพร้อมสนามสอบพิเศษผู้ติดเชื้อโควิด ที่ ม.บูรพา รองรับได้ 100 คน

จันทบุรี-ประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อ เตรียมพร้อมสนามสอบพิเศษผู้ติดเชื้อโควิด ที่ ม.บูรพา รองรับได้ 100 คน เบื้องต้นมีเด็กนักเรียนที่พบการติดเชื้อ 13 ราย จะใช้เป็นที่สอบ ส่วนสนามสอบกลางโรงเรียนศรียานุสรณ์และ เบญจมราชูทิศ เตรียมพร้อมจัดการจราจรรองรับ

 


บ่ายวันนี้ ( 11 มี.ค.65 ) ที่ ห้องประชุม พลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 7 / 2565 ทั้งในห้องประชุม และ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting ที่มีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุมโดยมีวาระการประชุม ที่สำคัญ อาทิ เรื่องเพื่อทราบ สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในจังหวัดจันทบุรีที่พบ ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงคาดว่าจากความประมาท การ์ดตกบางคนฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้วปล่อยตัว ปล่อยใจคิดว่าแค่โอมิครอนรักษาตัวเองหายได้ บางคนเห็นว่านโยบายรัฐจะลดระดับเป็นโรคประจำถิ่นจึงไม่กลัวและไปรวมตัวสังสรรค์พฤติกรรมเสี่ยง น่าห่วงตรงที่เริ่มติดเชื้อทั้งครอบครัวแบบไม่รู้สาเหตุ

ในตลาดสด ตลาดนัดเริ่มพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มเป็นก้อน จึงขอให้ท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องเฝ้าระวังและสุ่มตรวจปฏิบัติตามคำสั่งเดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาด เข้มงวดมาตรการที่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจต้องปลอดภัย ปลอดโควิดอาทิสถานประกอบกิจการค้าส่งผลไม้ โรงคัดบรรจุผลไม้ การรณรงค์ให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนให้มากที่สุด ส่วนการสอบ GAT / PAT ระหว่างวันที่ 12 – 20 มีนาคม 2565 สำหรับผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโควิด 19 สามารถเข้าสอบได้ที่สนามสอบพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เบื้องต้นมีนักเรียนที่พบการติดเชื้อรวม 13 ราย จะเข้าใช้เป็นสถานที่สอบขั้นตอนความปลอดภัยทุกอย่างจังหวัดเตรียมพร้อมหมดแล้ว เช่นเดียวกันกับสนามสอบกลางโรงเรียนศรียานุสรณ์ และ เบญจมราชูทิศ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้คล่องตัวมีการจัดจราจรแบบวันเวย์ในช่วงเวลาเร่งด่วน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม