พิจิตร-อบจ.พิจิตรเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อชีวิตของผู้พิการ-ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

พิจิตร-อบจ.พิจิตรเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อชีวิตของผู้พิการ-ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.อ. กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร เปิดเผยถึงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ-ผู้สูงอายุ จ.พิจิตร ซึ่งขณะนี้ อบจ.พิจิตร ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 เป็นวงเงิน 3 ล้านบาท ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย-ซ่อมแซมบ้าน-ซ่อมสร้างห้องสุขา และอื่นๆให้กับผู้พิการ-ผู้สูงอายุ ของจังหวัดพิจิตร โดยขณะนี้ได้ส่งทีมงานประสานกับ อสม.- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมจัดสรรงบประมาณไปให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยบ้านที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องผ่านการประเมินตามระเบียบราชการ ซึ่งก็จะได้งบประมาณ 30,000-50,000 บาท / หลังคาเรือน ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่วนการก่อสร้างก็จะใช้แรงงานจิตอาสาของแต่ละชุมชนมาร่วมด้วยช่วยกันมีรายจ่ายเพียงแค่ข้าวหม้อแกงหม้อเท่านั้น


ดังนั้นจึงขอรายงานความก้าวหน้าของโครงการว่าในปีนี้มีงบประมาณ 3 ล้านบาท ยังเปิดกว้างรับข้อมูลและพร้อมที่จะช่วยเหลือสร้างบ้าน-ซ่อมบ้าน ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องไม่ได้จำกัดว่ากี่หลังคาเรือนอนุมัติจัดให้จนกว่าจะหมดงบประมาณที่ตั้งไว้ หากไม่ได้ในปีนี้ก็จะได้ในปีถัดไปตามคิว ตามความสำคัญ ตามความจำเป็นเร่งด่วนที่พิจารณาโดยคณะกรรมการ

สำหรับท่านใดที่พบเห็นผู้สูงอายุ-ผู้พิการได้รับผลกระทบความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย สามารถประสานของความช่วยเหลือได้ที่ผู้นำชุมชน-รพ.สต.-สมาชิกสภาอบจ.ทุกท่าน โครงการช่วยเหลือนี้เป็นการให้เปล่าไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สิทธิพจน์ พิจิตร

 

ข่าวที่น่าติดตาม