กองทัพบกมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” ในรูปแบบคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษออนไลน์ คอร์ส Entrance” ผ่านระบบออนไลน์ แบบ New Normal

กองทัพบกมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” ในรูปแบบคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษออนไลน์ คอร์ส Entrance” ผ่านระบบออนไลน์ แบบ New Normal
……………………………………………………

 


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา พันเอก มงคล หอทอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3/รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้แทน พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ในการเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” ในรูปแบบคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท ให้กับ นักเรียนในสถานศึกษาที่เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย

เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะ มีความเชี่ยวชาญ ด้านภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมสูงสุดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คอร์ส Entrance เป็นบทเรียนของอาจารย์ ศักดิ์ครินช์ จงหาญ หรือครูนะ ครูสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อระดับประเทศ ซึ่งโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” เป็นอีกช่องทางที่จะพาน้องๆ นักเรียน ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ณ โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

โดยมี นายสุรินทร์ เลพล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประงานโรงเรียนท่าบ่อ และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ โดยนัักเรียนได้เข้าสมัครคอร์สเรียนและได้รับการอนุมัติครบทุกคนเป็นที่เรียบร้อย คณะครู – อาจารย์ และนักเรียน รู้สึกปลาบปลื้มใจที่นักเรียนได้รับมอบทุนการศึกษา คอร์สเรียน ภาษาอังกฤษครูนะ พร้อมทั้งได้แสดงความขอบคุณหน่วย และกองทัพบก
**************************************

สุรศักดิ์-เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777