ทำดีต้องชมเชย มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย 3 ทหารเรือ ทำความดีช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนทางด่วน

ทำดีต้องชมเชย มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย 3 ทหารเรือ ทำความดีช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนทางด่วน

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 พลเรือตรี ชัยยงค์ ขุนทา รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ มอบใบประกาศเกียรติ คุณยกย่องชมเชยให้กับกำลังพล ประกอบด้วยว่าที่นาวาตรี สามารถ ยอดดวงใจ ประจำแผนกรักษาความปลอดภัยกองข่าว กองเรือยุทธการ พันจ่าเอก วิศรุต เหมือนหมาย เจ้าหน้าที่สืบสวน แผนกรักษาความปลอดภัย กองข่าว กองเรือยุทธการ และพันจ่าเอก นภพล อินทร์ใจ เจ้าหน้าที่สืบสวน แผนกรักษาความปลอดภัย กองข่าว กองเรือยุทธการ ได้ประกอบคุณงามความดีในการช่วยเหลือประชาชน จนเป็นที่ประจักษ์ปรากฏต่อสาธารณชน

โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ข้าราชการทั้ง 3 นาย ได้กลับจากภารกิจสำรวจเส้นทางตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึก ระหว่างทางพบผู้ประสบอุบัติเหตุบนทางด่วนหมายเลข 7 พัทยา มาบตาพุด กิโลเมตรที่ 2 + 300 บริเวณ ด่านพัทยาขาออก จึงได้เข้าช่วยเหลือเบื้องต้น ด้วยการใช้รถยนต์ตรวจการณ์ เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ปิดกั้นช่องทางจราจรที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ทำการติดต่อกู้ภัยมอเตอร์เวย์ ตำรวจ รถพยาบาล และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูอาการผู้บาดเจ็บในเบื้องต้น เมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาถึง จึงได้ถอนตัวจากที่เกิดเหตุ และเดินทางกลับที่ตั้งหน่วยโดยสวัสดิภาพ

การกระทำเช่นนี้ นับว่ากำลังพลทั้ง 3 นาย มีความกล้าหาญ มีปฏิภาณไหวพริบ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ และมีความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรืออย่างแท้จริง อันเป็นการสร้างชื่อเสียงมาสู่กองเรือยุทธการ และกองทัพเรือ ดังนั้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติ และสร้างความภาคภูมิใจในการประกอบคุณงามความดีดังกล่าว กองเรือยุทธการ จึงมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการยกย่องในการประกอบคุณงามความดีและเป็นแบบอย่างแก่กำลังพล ต่อไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี

ข่าวที่น่าติดตาม