นครปฐม วัดสี่แยกเจริญพรจัดทำโครงการให้ ปชช ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

พระครูปฐมสาธุวัฒน์ หรือ อ.เทพ เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมดำเนินโครงการ “ด้วยรักและห่วงใย วัดสู่ชุมชน” เพื่อเป็นการให้ประชาชนออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด


พระครูปฐมสาธุวัฒน์ หรือ อ.เทพ เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร กล่าวว่า จากการที่วัดได้เปิดให้สาธุชนเข้ามาปิดทองไหว้พระขอพร ปิดทองหลวงปู่หลิวนั่งพญาเต่าเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด จนทำให้มีปัจจัยเข้ามา ปัจจัยนี้นอกจากนำมาสร้างศาลาอเนกประสงค์แล้ว ทางวัดก็ได้แบ่งจำนวนปัจจัยรายได้ส่วนหนึ่งออกมาช่วยเหลือสังคม ภายใต้โครงการต่างๆ อย่างที่ทุกคนได้เห็น อาทิ ช่วยเหลือชุมชน ช่วยชาวบ้าน ช่วยนักเรียน ช่วยผู้ป่วยติดเตียงหลายๆ โครงการ ภายใต้โครงการด้วยรักและห่วงใยวัดสู่บ้านรวมถึงโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยทำเตียงให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


นอกจากนี้ ทางวัดยังได้แบ่งที่ดินส่วนหนึ่งจำนวน 5 ไร่ เพื่อทำสนามออกกำลัง มี สนามฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ปิงปอง ตะกร้อ และเป็นสนามออกวิ่งออกกำลังต่างๆ เพื่อให้ญาติโยมมาใช้บริการ สำหรับสิ่งที่วัดต้องการ คือ อุปกรณ์ออกกำลังกาย และของเด็กเล่นต่างๆ เพื่อให้เด็กและประชาชนมาออกกำลังกาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ญาติโยมห่างไกลยาเสพติด และยังช่วยให้เด็กๆ ห่างไกลจากการเล่นเกมส์ อีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีสุขภาพร่างกายดีขึ้นอีกด้วย

ข่าวโดย นายสมคิด พรมมี

ข่าวที่น่าติดตาม