พิษณุโลก รำลึกถึงวีรชนผู้กล้า อนุสรณ์ผู้กล้าชำนาญจุ้ย เนื่องในวันทหารผ่านศึก

พิษณุโลก รำลึกถึงวีรชนผู้กล้า อนุสรณ์ผู้กล้าชำนาญจุ้ย เนื่องในวันทหารผ่านศึก

 

กรณีพิพาท ฯ บ้านร่มเกล้า เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2531 เวลาประมาณ 16.45 นาฬิกา ที่สมรภูมิบ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอก สุรพล ชำนาญจุ้ย ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ 3182 ฐานปฏิบัติการละมาด และกำลังพลในฐานฯ ได้ถูกกองกำลังทหารต่างประเทศ เข้าโจมตีฐานปฏิบัติการละมาด และระดมยิงด้วยอาวุธยิงสนับสนุนอย่างหนัก และมีกำลังมากกว่าหลายเท่า จนกระทั่งสถานการณ์คับขันเห็นว่าไม่สามารถรักษาฐานปฏิบัติการละมาดไว้ได้ ด้วยความห้าวหาญ ร้อยเอก สุรพล ชำนาญจุ้ย และกำลังพล ฐานปฏิบัติการละมาด จึงร้องขอการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่โดยใช้กระสุนแตกอากาศเหนือฐานปฏิบัติการละมาด เพื่อต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสียอย่างหนัก แม้จะรู้ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นอันตรายถึงชีวิตของตนเอง ก็ตามจนในที่สุด ร้อยเอก สุรพล ชำนาญจุ้ย ซึ่งกำลังอำนวยการยิงอยู่ในขณะนั้นได้ถูกสะเก็ดปืนใหญ่บริเวณศีรษะเสียชีวิตในสนามรบ จากการปฏิบัติการรบในครั้งนั้น ซึ่งทำให้กำลังพลของ กองพันทหารม้าที่ 18 ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ จำนวนทั้งสิ้น 24 นาย จะเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นที่ยกย่อง เชิดชูเกียรติความกล้าหาญเป็นอย่างมาก


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 10.49 นาฬิกา พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 (ในขณะนั้น) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้กล้าชำนาญจุ้ย ณ บริเวณหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าที่ได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่การรบ ปกป้องอธิปไตยในสมรภูมิ บ้านร่มเกล้า โดย กองพลทหารม้าที่ 1 ได้จัดสร้างอนุสรณ์ฯ ขึ้น
เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนกำลังพล, ครอบครัว, พี่น้องประชาชน รวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าสมรภูมิบ้านร่มเกล้าและในทุกสมรภูมิ ที่บรรพชนชาวไทย ที่ได้เสียสละชีวิตปกป้องอธิปไตยให้ชาติไทยคงอยู่สืบไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
3 กุมภาพันธ์ 2565
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม