งานนมัสการองค์พระธาตุพนมปีนี้ งดมหรสพ ร้านจำหน่ายสินค้าทุกชนิด ผู้ร่วมพิธีทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรอง ผู้จะมาร่วมงานต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม (ชมคลิป)

งานนมัสการองค์พระธาตุพนมปีนี้ งดมหรสพ ร้านจำหน่ายสินค้าทุกชนิด ผู้ร่วมพิธีทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรอง ผู้จะมาร่วมงานต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=EdnNikPNpq8[/embedyt]

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พระเทพวนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 พร้อมด้วย นายชนาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พระครูพนมปรีชากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง พลตำรวจตรี ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม

ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2565 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสืบสานงานบุญประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดนครพนมและพุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน ระหว่างวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 จนถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี รวม 9 วัน 9 คืน เพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และองค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน เป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้

และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ทำให้ในปีนี้การจัดงานไม่ยิ่งใหญ่เหมือนที่ผ่านมา แต่ยังคงสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการจัดแบบเรียบง่ายตามประเพณีดั่งเดิม ซึ่งในวันแรกก่อนเริ่มงานจะมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขงไปประดิษฐาน ณ พระวิหารหอพระแก้วในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่อขอพรให้พระอุปคุตผู้มีอิทธิฤทธิ์ตามตำนานช่วยปกปักรักษา ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ โดยในการอัญเชิญจะเป็นเพียงขบวนกลองยาวตามวิถีชีวิตแบบดังเดิมเท่านั้น จะไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาที่มีขบวนนางรำ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติแห่เครื่องสักการบูชาอันยิ่งใหญ่

ส่วนพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน ตักบาตรคู่อายุ เสียค่าหัว ถวายข้าวพีชภาค ห่มผ้าพระธาตุพนมยังคงมีอยู่เช่นเดิม แต่จะมีการเพิ่มระยะห่าง มีการควบคุมจำนวนผู้ร่วมพิธี โดยต้องรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน 1,000 คน ตามมาตรการทางสาธารณสุข และต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ เมื่อเข้ามาภายในงานแล้วต้องอยู่ในโซนที่เจ้าหน้าที่จัดให้ตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรอเข้านมัสการองค์พระธาตุพนม ส่วนผู้ที่เข้าไปนมัสการองค์พระธาตุพนมจะให้รอบละไม่เกิน 600 คน ซึ่งจะมีเวลา 30 นาที ในการนมัสการกราบไหว้ขอพรและทำกิจกรรมอื่นๆ จากนั้นจะต้องเปลี่ยนให้ผู้ที่รออยู่ได้เข้าไปทำกิจกรรมโดยทั่วกัน ทั้งนี้คณะทำงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ที่มานมัสการ

สำหรับดอกไม้ธูปเทียนภายในงานทางวัดจะไม่มีการเวียนซ้ำ การตักบาตรคู่อายุก็จะมีการล้างเหรียญด้วยแอลกอฮอล์ก่อนที่จะนำมาให้ผู้ที่อยากทำบุญได้บูชา ส่วนการตักบาตรจะรณรงค์ให้ทุกคนได้สวมใส่ถุงมือยางเพื่อระมัดระวังความปลอดภัย ส่วนบริเวณด้านหน้าวัดจะไม่มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเหมือนที่ผ่านมา แต่จะมีเพียงซุ้มนิทรรศการหมู่บ้านศีล 5 และซุ้มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จัดแสดงเท่านั้น ส่วนงานมหรสพทุกอย่างในปีนี้งดไม่มีกิจกรรม

ในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ จะมีการตรวจ ATK ทุกราย จำนวน 2 ครั้ง คือในวันที่ 7 และ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนผู้ที่จะมาร่วมงานจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีเอกสารผลตรวจ ATK ยืนยันรับรองไม่เกิน 72 ชั่วโมง ถึงจะอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม

ข่าวที่น่าติดตาม