มีข่าวดีมาบอก📢 ผู้ประกันตนมาตรา 40 เฮ‼️อีกรอบ

มีข่าวดีมาบอก📢 ผู้ประกันตนมาตรา 40 เฮ‼️อีกรอบ

ครม.เห็นชอบของขวัญปีใหม่ 65🎁 ลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 60 ต่ออีก 6 เดือน (ก.พ. – ก.ค. 65) สำหรับขั้นตอนของกฎกระทรวงดังกล่าว กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมจะได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ทันภายในกำหนด

ย้ำ!! กันอีกสักนิด
ถึงจะลดเงินสมทบ แต่สิทธิประโยชน์ ยังครบเหมือนเดิม

ข่าวที่น่าติดตาม