สุโขทัย-อบต.ปากแคว จัดถนนคนเดิน “ถนนสุโขทัย ถนนวัฒนธรรม” แหล่งช้อป ชิม แห่งใหม่สุโขทัย (ชมคลิป)

อบต.ปากแควแถลงข่าว ถนนคนเดิน “ถนนสุโขทัย ถนนวัฒนธรรม ตำบลปากแคว” ณ ถนนจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสุโขทัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย (หลังสถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสุโขทัย) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00 น.ถึง 21.00 น.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=cb_OEQwPIPQ[/embedyt]

วันนี้ เวลา 15.00 น. 28 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย นายวีระศักดิ์ แสงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว และนางจันทร์จิรา หิรัญนุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควร่วมกันแถลงข่าว ถนนคนเดิน “ถนนสุโขทัย ถนนวัฒนธรรม ตำบลปากแคว” โดยมีส่วนมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่ง


นายกวีระศักดิ์ แสงทอง กล่าวว่าโครงการ ถนนคนเดิน “ถนนสุโขทัย ถนนวัฒนธรรม ตำบลปากแคว”เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประชาชนในตำบลปากแควและประชาชนที่มีความสนใจ โดยมี 2 กิจกรรมด้วยกันคือถนนคนเดินกับลานวัฒนธรรมโดยใช้ถนนจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสุโขทัยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย หลังสถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ทำการค้าขาย โดยมีการจัดโซนอาหารสดให้คนในชุมชนได้นำผลผลิตทางเกษตรของชุมชนหรือประกอบอาหาร มาจำหน่าย และยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคเสื้อผ้า มาจำหน่าย เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยอันเนื่องจากประชาชนได้ประสบปัญหาพิษเศรษฐกิจตกต่ำจากไวรัสโควิด-19 ประชาชนขาดรายได้ ไม่มีตลาดในการจำหน่ายสินค้า


นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว ยังได้เล็งเห็นว่ากิจกรรมถนนคนเดิน”ถนนสุโขทัย ถนนวัฒนธรรม ตำบลปากแคว” จะสามารถสืบสานวัฒนธรรมและกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของตำบลปากแคว จึงได้จัดให้มี”โครงการลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ประเพณีท้องถิ่น” เพื่อให้ เยาวชน ประชาชน ตลอดจนผู้สูงอายุทั้งในชุมชนและนอกชุมชนได้มีพื้นที่แสดงออกในบริเวณ ถนนคนเดิน “ถนนสุโขทัยถนนวัฒนธรรม ตำบลปากแคว”อีกด้วย
โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องก้องกันการแพร่ระบาด กิจกรรมนอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่หลากหลายแล้ว

จะมีการแสดงโดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือการจัดกิจกรรมการประกวดเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน เช่น การประกวดแข่งขันทำว่าว (เพื่อการอนุรักษ์งานฝีมือท้องถิ่น) หรือการประกวดธิดาปลาส้ม (การประกวดผู้อายุที่อายุ 60 ปี ขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุในชุมชน) หรือการแสดงของน้องๆหนูๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลปากแควหรือโรงเรียนที่สนใจ สับเปลี่ยนหมุนเวียน ตลอด 33 สัปดาห์ โดยถนนคนเดิน”ถนนสุโขทัย ถนนวัฒนธรรมตำบลปากแคว” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. ไปจนถึงเวลาประมาณ 21.00 น. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น ส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย มีกำหนดเริ่มในวันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 พบกับมินิคอนเสิร์ตของนักร้องสาวเสียงหวานหญิง ธิติกานต์ เจ้าของบทเพลงดังอย่าง จันทร์ , อสงไขย ,ยอมจำนนฟ้าดิน และพบกับศิลปินหนุ่มชื่อดัง โจ๊ก โชคูล มามอบความสุขความบันเทิงในวันเปิดกิจกรรมครั้งแรกนี้

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

ข่าวที่น่าติดตาม