จันทบุรี-เตรียมการเชิงรุก “ Kick off ประชุมชี้แจงล้งผลไม้ “ เปิดฤดูกาลปี 65 มั่นใจผลไม้ส่งออกมีคุณภาพ โรงคัดบรรจุต้องได้มาตรฐาน เข้มข้นในมาตรการป้องกันโควิด -19

จันทบุรี-เตรียมการเชิงรุก “ Kick off ประชุมชี้แจงล้งผลไม้ “ เปิดฤดูกาลปี 65 มั่นใจผลไม้ส่งออกมีคุณภาพ โรงคัดบรรจุต้องได้มาตรฐาน เข้มข้นในมาตรการป้องกันโควิด -19

 

วันนี้ ( 28 ม.ค.65 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบนโยบายด้านการส่งออกผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ ฤดูกาลผลิตปี 2565 โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด (DMA) / สมาคมทุเรียนไทย (TDA) / สมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่ (MAFTA) / สมาคมการค้าและส่งออกผลไม้ไทย / สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี/ สมาคมชาวสวนลำไยจันทบุรี สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก / สมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย และผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก การประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการให้การรับรองโรงคัดบรรจุตามหลัก GMP กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอุปสรรคต่างๆของผู้ประกอบการที่ได้รับบริการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการส่งออกผลไม้ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและเพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุกตามนโยบายกรมวิชาการเกษตร ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


การประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายด้านการส่งออกผลไม้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านการประชุมทางไกลระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting โดยมี นายภัสชญฏณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าววัตถุประสงค์การจัดประชุมและมอบนโยบายของกรมวิชาการเกษตรด้านการส่งออกผลไม้
สำหรับการเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงคัดบรรจุ ในพื้นที่ภาคตะวันออกสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ประกอบการส่งออกมังคุด (DMA) และสมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่ (MAFTA) จัดฝึกอบรม เรื่อง มาตรการป้องกันโคคัดบรรจุ จำนวน 5 รุ่น ให้กับผู้ประกอบการและผู้ควบคุมคุณภาพประจำโรงคัดบรรจุ จำนวน 400 คน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก