สตูล ศรชล.สตูล สนธิกำลังกับหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการเข้ารื้อถอนทำลายล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทำการประมงผิดกฎหมาย (ชมคลิป)

สตูล ศรชล.สตูล สนธิกำลังกับหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการเข้ารื้อถอนทำลายล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทำการประมงผิดกฎหมาย

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ThdSJTcvokg[/embedyt]

วันนี้ 28 มกราคม 2565 พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3 และผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค3(ผบ.ทรภ.ภาค3/ผอ.ศรชล.ภาค3), น.อ.ธนฤกษ์ วรชาตินักรบ ผู้บังคับการ หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ศรชล.ภาค3 และรองอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสตูล ศรชล.ภาค3 (ผบ.นก.กมต.ศรชล.ภาค 3/รอง ผอ.ศรชล.สต.ศรชล.ภาค3) บูรณาการกำลังร่วมกับนายโชคชัย เมืองสง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล,

น.ต.ปรัชญ์ ขำเจริญ หัวหน้าสถานีเรือละงู/รองผู้บังคับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะหลีเป๊ะ,และเจ้าหน้าที่ทหารเรือ,เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ,ตำรวจน้ำสตูล,ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24, ด่านศุลกากรสตูล,สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล, ชปพ.นสร. เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามที่ได้แจ้งมาบริเวณ เกาะฮันดู ร่องน้ำเจ๊ะบิลัง และร่องน้ำปากคลองตะเคียน จนกระทั้งได้ตรวจพบว่ามีการลักลอบวางเครื่องมือและอุปกรณ์ทำการประมงผิดกฎหมายชนิดลอบพับได้หรือไอ้โง่ ซึ่งมีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สําหรับดักสัตว์น้ำ อยู่ในบริเวณดังกล่าวอยู่เป็นจำนวนมาก

ในพิกัดที่ แลติจูด 6 องศา 39.0374 ลิปดา เหนือ ลองจิจูด 99 องศา 57.3989 ลิปดา ตะวันออก ห่างจากฝั่งประมาณ 419.69 เมตร จึงได้ทำการลื้อถอนลอบพับได้หรือไอ้โง่ออกจากบริเวณดังกล่าวขึ้นมาได้ทั้งหมดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 117 ลูก จึงได้มอบหมายให้หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล นำของกลางทั้งหมดนำส่ง สภ.เมืองสตูล เพื่อดำเนินคดีและหาผู้กระทำมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป ซึ่งลอบพับได้หรือไอ้โง่เป็นเครื่องมือประมงที่ห้ามมิให้บุคคลใดมีไว้หรือครอบคลองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือประมง จะผิดตาม พ.ร.บ.การประมง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 67


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

 

ข่าวที่น่าติดตาม