สระบุรี/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมโครงการบริหารเครือข่ายเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสื่อสารที่สำคัญ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ชมคลิป)

สระบุรี/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมโครงการบริหารเครือข่ายเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสื่อสารที่สำคัญ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ntKWI7s_vgw[/embedyt]

วันนี้ (27 มกราคม 2565 ) นายธีระชัย มังกรทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ในฐานะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีส่วนราชการจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องสื่อสารสำคัญ รวมทั้งสื่อมวลชน และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีภารกิจการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ สร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนในจังหวัด ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีแก่ประชาชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ภายใต้นโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ไปสู่การปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัด


นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการนำข้อมูลข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและสื่อมวลชน โดยเชิญ อาจารย์ชัชนาท จรัญวัฒนากิจ รองนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจ ให้ความรู้เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัล แพลทฟอร์ม ต่าง ๆ เทคนิคการดูเทรนด์ต่าง ๆ และติดตามข่าวสาร เทคนิคการใช้อุปกรณ์ เทคนิคการใช้สื่อโซเชียลเพื่อการประชาสัมพันธ์ อีกด้วย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม