ประธานคณะอนุกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนฯ รับเรื่องแก้ไขปัญหาพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง..

ประธานคณะอนุกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนฯ รับเรื่องแก้ไขปัญหาพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง..

วันที่ 27 มกราคม 2565 ที่อาคารรัฐสภา นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อม ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เข้ายื่นหนังสือแก่นาง สิรินทร รามสูต ประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาผู้แทนราษฎรฯ ว่าด้วยปัญหางบประมาณซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่เกิดไฟไหม้มานานหลายปีแล้ว และทางเทศบาลเมืองยวมใต้ก็ได้พยายามของบประมาณจากส่วน กลางมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่ได้รับงบประมาณดังกล่าว จึงนำเรื่องดังกล่าวนี้มาขอความช่วยเหลือจาก นางสุภิญกัลย์ และ ดร.แสนศักดิ์ เพื่อมอบเรื่องดังกล่าวนี้ให้แก่ทางคณะอนุกรรมาธิการท่องเที่ยวฯ ได้โปรดดำเนินการช่วยเหลือ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์นี้ เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาแก่ชาวแม่สะเรียงและพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนาง สิรินทร ประธานอนุกรรมาธิการฯได้รับปากว่าจะรีบนำเรื่องดังกล่าวนี้ไปหาทางช่วยเหลือเป็นการด่วน และขอแจ้งให้ทางนายกเทศมนตรี ตำบลเมืองยวมใต้ จ.แม่ฮ่องสอน ให้รีบส่งหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้โดยด่วน โดยจะนำคณะฯไปตรวจเยี่ยมพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในเร็วๆนี้

ข่าวที่น่าติดตาม