นราธิวาส-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปฏิทินหลวง กระเช้าของขวัญและเจลแอลกอฮอลล์แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆในการป้องกันโควิด-19

นราธิวาส-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปฏิทินหลวง กระเช้าของขวัญและเจลแอลกอฮอลล์แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆในการป้องกันโควิด-19

วันที่ 27 มกราคม 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานความสุขปีใหม่ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาสและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานกระเช้าของขวัญและเจลแอลกอฮอลล์แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจำนวน 14 ลัง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

ด้วยสำนักพระราชวังได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสหากิจและภาคเอกชน กระทรวงมหาดไทยดำเนินการมอบปฏิทินหลวงฯให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1เล่ม และข้าราชการในจังหวัด จำนวน 2 เล่ม คือ นายกฤษณนันท์ กำไร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาสและนายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม