นราธิวาส-ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส นำคณะเครือข่าย Big 6 และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมสั่งการและรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Smart Safety Zone 4.0

นราธิวาส-ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส นำคณะเครือข่าย Big 6 และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมสั่งการและรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Smart Safety Zone 4.0 มุ่งหวังแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พันตำรวจเอก เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ให้การต้อนรับพันตำรวจเอก ดุลยมาน แยนา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส คณะ กต.ตร. คณะภาคีเครือข่าย Big 6 และผู้เกี่ยวข้อง ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมสั่งการและรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส พร้อมนำคณะลงพื้นที่ไปรับชมการสาธิตการทำงานของตู้แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือตู้ SOS ที่บริเวณแยกเสด็จ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

ในการขับเคลื่อนโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ได้กำหนดพื้นที่ปลอดภัยขึ้นบริเวณตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส ภายใต้ชื่อ “บางนาคสมาร์ทเซฟตี้” ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 0.24 ตารางกิโลเมตรมีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่สำคัญเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมเชิงรุกนำการปราบปราม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาช

ขณะที่นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส/ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ได้กล่าวว่าทางเทศบาลมีกล้องวงจรปิดกว่า 200 ตัว หากมีการเชื่อมโยงระบบกับทางสถานีตำรวจฯ ก็จะส่งผลดีต่อการป้องกันการก่ออาชญากรรม รวมถึงป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบ อีกทั้งได้กำหนดแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ซึ่งจะมีการลงนาม MOU กับสถานีตำรวจฯ ต่อไป

สำหรับสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เป็นหนึ่งในสถานีตำรวจที่ดำเนินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ในระยะที่ 2 ทั่วประเทศ และเป็นแห่งแรกของจังหวัดนราธิวาส โดยโครงการนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม มีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม