สุโขทัย-พ่อเมืองสุโขทัย ตรวจติดตามราคาสินค้า และมาตรการป้องกันโควิด-19 ตลาดสดเมืองสุโขทัย

สุโขทัย-พ่อเมืองสุโขทัย ตรวจติดตามราคาสินค้า และมาตรการป้องกันโควิด-19 ตลาดสดเมืองสุโขทัย

 

วันนี้ 19 มค.65 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้า และมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี พร้อมแนะพ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม และติดป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจน และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย และนายกเทศมนตรีผู้บริหารเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ลงพื้นตลาดสดเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อตรวจติดตามราคาสินค้า โดยเฉพาะเนื้อสุกรชำแหละที่มีราคาที่สูงขึ้น และสินค้าอื่นๆ


ด้านนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่าเพื่อนำผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ลงติดตามให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้พ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละกล่าวว่า ในช่วงนี้ราคาจำหน่ายสุกรชำแหละมีราคาสูงขึ้นมาก ผู้ขายหรือพ่อค้าแม่ค้าก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เนื่องจากจำนวนคนซื้อลดลง ส่งผลให้รายได้จากจำหน่ายลดลงจากเดิมประมาณร้อยละ 50 จึงจำเป็นต้องลดปริมาณการจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละลงจากเดิม


ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้กล่าวขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าให้จำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละในราคาราคายุติธรรม และติดป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจน พร้อมเน้นย้ำให้พ่อค้าแม่ค้า และผู้บริโภค ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ นอกจากนี้ จะส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัยให้ดีขึ้น

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

ข่าวที่น่าติดตาม