สำนักงานประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนบันเทิงกลางคืน 💫ที่ยังไม่ได้สมัคร ม.40 ❗️

สำนักงานประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนบันเทิงกลางคืน 💫ที่ยังไม่ได้สมัคร ม.40 ❗️

👉 อย่าลืมรีบสมัครพร้อมชำระเงินสมทับให้ทัน
ภายในวันนี้❗️( 14 ม.ค. 65)

💬 และให้สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจ ✅ รับรอง ภายในวันที่ 28 ม.ค. 65

เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 💰
ผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตน 👤

สำนักงานประกันสังคม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 👉 https://bit.ly/2Xt8zLz

ข่าวที่น่าติดตาม