กองทัพเรือจัดพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565

กองทัพเรือจัดพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565

 


วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ทหาร เข้าร่วม ในพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อย่างเข้มแข็งและสง่างาม


วันกองทัพไทย จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 ด้วยพระปรีชาสามารถและความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์สามารถเอาชนะข้าศึกด้วยพระองค์เอง ในขณะที่ตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเพียงลำพัง ซึ่งเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยเดิมนั้นถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมยุทธนาธิการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน เป็นวัน “กลาโหม” และต่อมาได้ถือว่าเป็น “วันกองทัพไทย”


สำหรับในส่วนของกองทัพเรือ ได้จัดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเป็นประจำทุกปี โดยจัดกำลังพลจากหน่วยต่าง 1 ของกองทัพเรือเข้าร่วมสวนสนาม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ทำให้ในปีนี้ กองทัพเรือ ได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้มีความเหมาะสมในรูปแบบ NEW NORMAL โดยลดขั้นตอนคือการสวนสนาม และจำนวนผู้ร่วมงานลงแต่ยังคงไว้ซึ่งพิธีการสำคัญ พร้อมทั้งแยกพื้นที่การจัดงานเพื่องดการเคลื่อนย้ายกำลังพล โดยแยกพื้นที่ การประกอบพิธีเป็นสองส่วน คือพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ข่าวที่น่าติดตาม