ลำปาง-มทบ. 32 ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลฯ เนื่องในวันกองทัพไทย (ชมคลิป)

ลำปาง-มทบ. 32 ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลฯ เนื่องในวันกองทัพไทย

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=deaTlLwkig8[/embedyt]

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานนำกำลังพลทหารกองประจำการ ในส่วนของมณฑลทหารบกที่ 32 ,กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17,ค่ายฝึกการรบพิเศษที่ 3 ประตูผา ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ซึ่งยังไม่ได้ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมีกำลังพลทหารเข้าร่วมในพิธีกล่าวสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล พร้อมร่วมกระทำการสวนสนามอย่างพร้อมเพรียงกัน จำนวน 1 กองพัน 2 กองร้อย

เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางการทหารของกองทัพให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการประกอบพิธีสัตย์ปฏิญาณฯ และสวนสนามครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนงานหน่วยงานองค์กร ทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดหน่วยงาน ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมในพิธีชมการเดินสวนสนามเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณสนามหน้ากองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


สำหรับพิธีสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดทำขึ้นในวันกองทัพไทย 18 มกราคม ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการทหารได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ของกำลังพล หลังจากผ่านพ้นการร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งถือเป็นเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการทหาร และเหล่าทหารกองประจำการทุกนาย

โดยการประกอบพิธี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้นำเหล่ากำลังพลทหาร แขกผู้มีเกียรติ ผู้มาร่วมงาน ประกอบพิธีทางศาสนาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของเหล่านักรบไทยในอดีต ที่ได้เคยสละชีพเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยไว้ พร้อมกับได้นำเหล่ากำลังพลทหาร ที่เข้าร่วมในพิธีฯ กล่าวสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

ต่อจากนั้นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้อ่านโอวาทของ พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในนโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 “เพื่อนทหารที่รักทุกท่าน วันกองทัพไทยวันแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำเราทหารกล้ากระทำยุทธหัตถีจนมีชัยชนะเหนือพระมหาอุุปราชา ทรงกอบกู้เอกราชและประกาศอิสระภาพให้คนไทยมีพื้นแผ่นดินไทยนับว่าเป็นวีรกรรมอันสำคัญยิ่ง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์และเราบรรพชนทหารกล้า ที่ยอมเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ เป็นชาติพลีสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ขอให้เพื่อนทหารทุกนายสำนึกและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ร่วมแรง ร่วมใจ ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ธำรงไว้ซึ่งอธิปไตย และผลประโยชน์ของประเทศชาติ เพื่อความมั่นคงความสงบสุขของส่วนรวม ด้วยความเสียสละ อดทน สามัคคี ซื่อสัตย์ สุจริต”

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม