น่านทหารพราน 32 เตรียมรับมือภัยแล้ง

***ทหารพราน 32 จับมือภาคีเครือข่ายสร้างฝายมีชีวิต แก้ปัญหาภัยแล้ง***

 


เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65, 0930 พ.อ. วิเชษฐ์ จันทร์สิงห์ ผบ.กรม ทพ.32 พร้อมด้วยชุดครูฝายมีชีวิต กรม ทพ.32 เข้าร่วมพิธีมอบฝายมีชีวิตลำน้ำแก่นให้กับชุมชน บ.แก่นนคร ร่วมกับ อบจ.น่าน, ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน, ศูนย์ป่าไม้น่าน, ผู้นำชุมชน, คณะครูนักเรียน รร.บ้านแก่นนคร และประชาชนจิตอาสา บ.แก่นนครฯ โดยมี นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียงเป็นประธาน ณ ลำน้ำแก่น บ.แก่นนคร ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จว.น.น. เนื่องจากฤดูแล้งในปีที่ผ่านมา น้ำในลำน้ำแก่นแห้งขอด ไม่เพียงพอในการใช้การเกษตร

ผู้นำชุมชนจึงได้ประสานกับอบจ.น่าน และภาคีเครือข่ายฝายมีชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการสร้างฝายมีชีวิต ลำน้ำแก่น ขึ้นตั้งแต่วันที่ 13-15 ม.ค. 65 ฝายมีชีวิตแห่งนี้จะช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง และสร้างความชุ่มชื้นในระบบนิเวศ เป็นประโยชน์ในการบำรุงพืชผล สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ต.น้ำแก่น ได้เป็นอย่างมาก ในการนี้ ผบ.กรม ทพ.32 ได้ร่วมปลูกต้นไทรข้างฝายเพื่อใช้ประโยชน์จากรากต้นไทรในการยึดเกาะโครงสร้างฝายในอนาคต “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์

ข่าวที่น่าติดตาม