ประกาศสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

ประกาศสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการคลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยวและคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้
1. เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ให้บริการเฉพาะฉีดวัคซีนที่มีความเร่งด่วน ตามรายการดังนี้
– วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
– วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค
– วัคซีนป้องกันไข้เหลือง
– วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น
3. ให้บริการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมายไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
สถานเสาวภา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

ข่าวที่น่าติดตาม