ประกันสังคม จับมือธนาคารกสิกรไทย รับชำระเงินสมทบนายจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เริ่มให้บริการ 19 ม.ค.นี้

ประกันสังคม จับมือธนาคารกสิกรไทย รับชำระเงินสมทบนายจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เริ่มให้บริการ 19 ม.ค.นี้

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยผ่านระบบการให้บริการรับชำระเงินของธนาคาร ได้แก่ Online Direct Debit (ODD) และบริการ K Cash Connect Plus โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 นี้เป็นต้นไป
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการ
ดำเนินการให้บริการนายจ้างสามารถส่งข้อมูลเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยทำรายการผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งสามารถใช้ User และ Password เดียวกับการชำระเงินกองทุนประกันสังคมได้ และชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบให้บริการรับชำระเงินของธนาคาร ได้แก่ Online Direct Debit (ODD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 00.03 น. ถึง 21.30 น. ของแต่ละวัน และ K Cash Connect plus เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. ของแต่ละวัน ฟรีค่าธรรมเนียม และสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้ทันทีที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ นายจ้างสามารถติดต่อสอบถามการสมัครใช้บริการของธนาคารหรือแจ้งปัญหาการใช้บริการได้ที่ Call Center เบอร์โทรศัพท์ 02-888-8822
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีธนาคารและหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทั้งหมด 12 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์ แบงค์ ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด สำหรับธนาคารที่ร่วมให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์ แบงค์ และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หากนายจ้างมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
—————————————————-
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ข่าวที่น่าติดตาม