บุญใหญ่นัดสำคัญ! เชิญชวนชาว กทม.และภาคกลางร่วมทอดผ้าป่าทองคำกับหลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด สร้างปลียอดทองคำพระธาตุเชิงชุม

บุญใหญ่นัดสำคัญ! เชิญชวนชาว กทม.และภาคกลางร่วมทอดผ้าป่าทองคำกับหลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด สร้างปลียอดทองคำพระธาตุเชิงชุม

เสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานีเนื่องด้วยวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้มีการหุ้มปลียอดทองคำและสุวรรณฉัตรทอง 7 ชั้นประดับอยู่บนยอดองค์พระธาตุเชิงชุม เพื่อให้มีความแข็งแรงคงทนและสง่างามสมกับเป็นหนึ่งในพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สำคัญแห่งแผ่นดิน โดยขณะนี้ได้ดำเนินการถึงการหุ้มปลียอดทองคำในส่วนที่ 2 และ 3 แล้ว จึงมีการจัดพิธีทอดผ้าป่าทองคำขึ้นที่ภาคกลาง เพื่อให้สาธุชนในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณฑล และภาคกลางได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมถวายทองคำหรือปัจจัยกับมือตัวเอง โดยครั้งนี้ได้รับเมตตาจากพระราชวชิรธรรมาจารย์ ภาวนาวิธานธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี (หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม) พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ท่านเจ้าอาวาส วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และคณะสงฆ์ รับมอบทองคำและปัจจัยในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พิธีเริ่มด้วยการตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ตั้งแต่เวลา 6.45น. จนถึงพิธีทอดผ้าป่าทองคำตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.00น.

ผู้ที่ไปร่วมสามารถนำทองคำหรือปัจจัยไปถวายกับมือตนเองที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี ตามวันและเวลาดังกล่าว หรือ สามารถโอนร่วมบุญที่ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสกลนคร เลขบัญชี 316 – 4 -80833 – 3 ชื่อบัญชี วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เพื่อบูรณะหุ้มปลียอดทองคำพระธาตุเชิงชุมส่วนที่ 2 และ 3 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ พระครูสกลวรานุกิจ (ดร.สุริยา) โทร 089-941-3972, อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ โทร 086-982-2915 โดยเมื่อรวบรวมทองคำได้ครบตามกำหนดแล้ว จะดำเนินการนำทองคำไปหล่อและรีดทำเป็นแบบ และจะมีพิธียกปลียอดทองคำในส่วนที่ 2-3 ในโอกาสต่อไป

พระครูสกลวรานุกิจ (ดร.สุริยา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ผู้แทนเจ้าอาวาสฯ กล่าวว่า พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สร้างขึ้นมาก็เพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์เอาไว้ ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนนอกจากนี้ภายในบริเวณของวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เล่ากันว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองพญานาค ที่จมอยู่ใต้หนองหาร ซึ่งชาวสกลนครนั้นเชื่อว่าการมาสักการะพระธาตุเชิงชุม จะช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง อีกทั้งยังขอพรให้มีโชคลาภและความคล่องตัวในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและทั่วโลก ร่วมบริจาคทองคำหรือปัจจัย เพื่อสร้างปลียอดทองคำส่วนที่ 2 และ 3 (ที่ยังขาดอยู่อีก 66 กิโลกรัม) ให้แล้วเสร็จถวายเป็นพุทธบูชา เป็นพลังบุญเพื่อแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์นี้ สืบไป

อานิสงส์การถวายฉัตร/บูรณะฉัตร-ปลียอด ด้วยทองคำ เป็นพุทธบูชา มีอานิสงส์ไม่มีประมาณ ครอบจักรวาล ตามแต่จะปราถนา ในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าปทุมุตระได้ตรัสถึงผลแห่งการถวายฉัตรเป็นพุทธบูชาด้วยใจอันบริสุทธิ์ว่า

“…ผู้ใดถวายฉัตรอันประดับแล้วเป็นที่รื่นรมย์ใจนี้…”

“…ด้วยความเลื่อมใสแห่งจิตนั้น ผู้นั้นจะไม่ไปสู่ทุคติเลย…”

“…จักได้เสวยเทวรัชสมบัติในเทวดา 3 ครั้ง…”

“…จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช 32 ครั้งในแสนกัลป์…”

“…ผู้นั้นจักเป็นโอรสผู้รับมรดกในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น..”

“…กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะนิพพาน…”

ผู้ประสงค์เป็นเจ้าภาพ หรือ ออกโรงทานฯ แจ้งความประสงค์ได้ที่

คุณเอ๋ 0892002866

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พระครูสกลวรานุกิจ (ดร.สุริยา) โทร 089-941-3972

อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ โทร 086-982-2915

ข้อมูล องค์พระธาตุเชิงชุม

http://i-san.tourismthailand.org/4899/

ข้อมูล วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม และ เส้นทางการเดินทาง

https://tourwatthai.com/…/watpaphurithattapatipatharam/

ข่าวที่น่าติดตาม