นราธิวาส-นายกเล็ก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรู้ TK PARK NATHIWAT

นราธิวาส-นายกเล็ก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรู้ TK PARK NATHIWAT

 


อุทยานการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส TK PARK ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส ณ.ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส โดย คุณ ไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย คุณวีรชัย วุธางกูร รองนายกเทศมนตรีด้านการศึกษา, คุณณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส, คุณนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส, ตัวแทนจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ตัวแทนจากศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส, ตัวแทนจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1, คุณสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส, ตัวแทนจากวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส, คุณธานินทร์ คงนวล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, คุณอันน์ญธร เวชรักษา ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคุณราพีดา ลติฟีปุตรา ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส


การประชุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 ที่ได้เข้ามาดำเนินงานภายในอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสต่อคณะกรรมการฯ และได้มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานของอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้ได้กิจกรรมที่สอดคล้องต่อความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดนราธิวาสมากที่สุด ทั้งนี้ในการนำเสนอแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 อุทยานการเรียนรู้นราธิวาสได้วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ คือการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การพัฒนาระบบการให้บริการด้วยการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการต่อยอดและขยายเครือข่ายของห้องสมุดมีชีวิตจากอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสสู่ชุมชนและโรงเรียนเพื่อนำร่องการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส


คุณ ราพีดา ลติฟีปุตรา ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส ได้กล่าวว่า ในงานไตรมาสที่1 เราได้มีการจัดกิจกรรมทั้งรูปแบบ ออนไลน์ และ ออนไซต์ ในเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน เรายังไม่เปิดให้ใช้บริการ เพราะฉะนั้น รูปแบบกิจกรรมจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมผ่านสื่อ หรือการจัดทำคลิป วีดีโอ ต่างๆ ซึ่งน้องๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ผ่านเพจ TK park นราธิวาส หรือ YouTube Channel ของ TK Park เช่นกัน ในเดือนธันวาคม ก็จะเริ่มเปิดให้ใช้บริการมากขึ้น เพราะฉะนั้น รูปแบบกิจกรรมของเรา ก็จะมีแบบออนไลน์ และออนไซต์คะ..
ต่อมาทางอุทยานการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสก็ได้นำเสนอแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ประมาณเดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม 2565 โดยเราจะเปิดบริการให้เต็มรูปแบบ แต่รูปแบบการจัดกิจกรรมยังเปิดทางอนนไลน์

และออนไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชน ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้ โดยกิจกรรมเด่นๆ เดือนมกราคมนี้ เราจะมี อาร์ต เวิร์ค เมอนารอ สตอรี่ ซึ่งน้องๆ หรือเยาวชน ส่งประกวดกับภาพถ่าย กำแพงข้างๆ ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับเงินรางวัล ช่วงนี้เราต้องส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงศิลปะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสด้วย ในเดือนมีนราคมนี้ เราจะมีการจัดนิทรรศการ ของประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรมการกิน ไปจนถึงการต้อนรับเดือนรอมฏอน เดือนอันประเสริฐ นี้ด้วย สุดท้ายนี้ ก็อยากเชิญชวน เด็ก เยาวชน และประชาชน ชาวจังหวัดนราธิวาส ให้เข้ามาใช้ บริการของอุทยานการเรียนรู้ ไม่ว่าจะ เวิร์คอิน เข้ามา หรือผ่านเพจ ยูทูป ของอุทยานการเรียนรู้ และยังมีกิจกรรมดีๆ กิจกรรมเด่นๆ มากมายให้ทุกคน เข้ามาร่วม และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ถ้าหากท่านมาสมัครสมาชิกรายปี หรือเข้ามาต่ออายุบัตรสมาชิกของเรา เราจะมีของรางวัล น่ารักๆ เป็นจานรองแก้วสวยๆ จาก Tk Park ด้วยค่ะ…

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม