(สุรินทร์)มณฑลทหารบกที่ 25 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 เฉพาะภายในค่ายเพื่อเป็นการให้ในรูปแบบของขวัญ ภายใต้มาตรการเข้มป้องกันโควิด -19 (ชมคลิป)

(สุรินทร์)มณฑลทหารบกที่ 25 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 เฉพาะภายในค่ายเพื่อเป็นการให้ในรูปแบบของขวัญ ภายใต้มาตรการเข้มป้องกันโควิด -19

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=goE0YeU1hR0[/embedyt]

วันที่ 8 มกราคม 2565 ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ มณฑลทหารบกที่ 25 พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เฉพาะในค่าย โดยเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบการมอบของขวัญให้แก้เด็กๆที่เป็นบุตร-หลานกำลังพล ของมณฑลทหารบกที่ 25 ร.23 พัน.3 และโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัด อาหาร เครื่องดื่ม และของขวัญให้แก่บุตรหลานกำลังพลทุกคน ในส่วนของมณฑลทหารบกที่ 25 ได้ตระหนักในเจตนารมณ์ของกองทัพบก ในอันที่จะเสริมสร้าง เด็กและเยาวชน

ให้เป็นกำลังสำคัญเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณค่าในอนาคต ซึ่งถึง ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เด็กๆ และเยาวชนที่เป็นบุตรหลานของข้าราชการ และบุตรหลานโดยทั่วไปจะได้รับจากสวัสดิการของหน่วย ได้มอบให้ตามเจตนารมณ์ในรูปแบบของขวัญ และความบันเทิงภายใต้มาตรการเข้มป้องกัน covid 19 พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กอย่างกว้างขวางซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างปลูกฝังจิตใจให้ลูกหลานเป็นคนดีและเป็นทรัพยากรอันมีค่าของชาติ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม