จันทบุรี-พาณิชย์จันทบุรีเปิดจำหน่ายเนื้อหมูชำแหละในร้านที่เข้าร่วมโครงการในราคาควบคุมแก้ปัญหาหมูแพงลดผลกระทบค่าครองชีพประชาชน (ชมคลิป)

จันทบุรี-พาณิชย์จันทบุรีเปิดจำหน่ายเนื้อหมูชำแหละในร้านที่เข้าร่วมโครงการในราคาควบคุมแก้ปัญหาหมูแพงลดผลกระทบค่าครองชีพประชาชน

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=pswIqY2fQmY[/embedyt]

นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีได้นำเจ้าหน้าที่ออกไปอำนวยความสะดวกร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “แก้หมูแพง” เปิดจำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคาควบคุม ลดผลกระทบค่าครองชีพประชาชนในจังหวัดจันทบุรีตามนโยบายของรัฐบาล โดยเบื้องต้นได้เปิดจำหน่ายหมูที่เข้าร่วมโครงการที่ร้าน จุฑามาศมีทช็อป เลขที่ 5/13 หมู่ที่ 12 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม โดยเปิดจำหน่ายทุกวันในเวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น.หรือจนกว่าสินค้าจะหมด และยังจะมีการขยายร้านที่เข้าร่วมโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย 4 ร้าน เพื่อลดผลกระทบของประชาชนจากราคาเนื้อหมูแพง ซึ่งจะจำหน่ายราคาควบคุมประกอบด้วย หมูเนื้อแดง / ไหล่หมู และสะโพกหมูราคากิดลกรัมละ 150 บาท ส่วนหมูชนิดอื่นจะขายในราคาควบคุมตามราคาตลาด นอกจากนี้ทางจังหวัดจันทบุรียังได้มีมาตรการแก้ปัญหาราคาหมูแพงโดยการห้ามส่งออกหมูมีชีวิต 3 เดือน

รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิช่วยเหลือราคาอาหารสัตว์ จัดสินเชื่อพิเศษ/ สำรวจภาพรวมการผลิตสุกรเพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายและมาตรการ พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตแม่สุกรทดแทน / ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ขยายกำลังผลิตแม่สุกร ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร เพื่อป้องกันโรคระบาด รวมทั้งจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กู้ยืมจาก ธ.ก.ส. โครงการสานฟันสร้างอาชีพเป็นต้น
ทั้งนี้หากร้านจำหน่ายเนื้อหมูชำแหละในจังหวัดจันทบุรีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 039 – 311357 หรือ 039 – 313323 ในวัน และเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม