จันทบุรี-ประชุม ศบค.จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือหากมีการแพร่ระบาดโควิด – 19 สายพันธุ์โฮไมครอน ขอประชาชนอย่าประมาทป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดและให้ความร่วมมือกับมาตรการอย่างเคร่งครัด (ชมคลิป)

จันทบุรี-ประชุม ศบค.จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือหากมีการแพร่ระบาดโควิด – 19 สายพันธุ์โฮไมครอน ขอประชาชนอย่าประมาทป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดและให้ความร่วมมือกับมาตรการอย่างเคร่งครัด

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9PTZWg3ZRBA[/embedyt]

วันนี้ ( 7 ม.ค.65 ) ที่ ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 / 2565 ทั้งในห้องประชุม และ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting ที่มีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุมโดยมีวาระการประชุม ที่สำคัญ อาทิ

เรื่องเพื่อทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ของประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนและสรุปผลการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19 จังหวัดจันทบุรีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันบูรณาการในการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในห้วงที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์ดีขึ้นพบผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อน้อยลง อย่างไรก็ตาม ยังคงห่วงการแพร่ระบาดของโควิด – 19 สายพันธุ์โอไมครอนที่เริ่มมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดใกล้เคียงพื้นที่ภาคตะวันออก

และระมัดระวัง ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมทั้งแรงงานต่างด้าวภาคการเกษตรและประมง / ผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วนำเชื้อกลับมาในพื้นที่ และ กลุ่มผู้ใกล้ชิด กลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วย ให้ทุกฝ่ายบูรณาการความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ให้ดีที่สุด รณรงค์ให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ประมาท ป้องกันตัวเองและครอบครัวให้ดีที่สุด การประชุมครั้งนี้มีการตั้งโจทย์สมมุติว่ามีเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเข้ามาในจังหวัดจันทบุรีแล้ว ทำอย่างไรที่คณะกรรมการจะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการออกมาตรการป้องกัน แก้ไข และยับยั้งให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ไม่ให้ประชาชนลำบากในการดำรงชีวิตและสามารถประกอบอาชีพได้ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal

ทั้งนี้ทางจังหวัดจะยึดแนวทางจาก ศบค.ส่วนกลาง และรัฐบาลเป็นหลักไม่อ่อนกว่าแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องปรับให้เข้มข้นขึ้นได้ตามสถานการณ์ ด้าน CI จันทบุรีมีพร้อมทั้ง 10 อำเภอ รวม 1,605 เตียงตอนนี้ยังไม่มีผู้ป่วยเข้ารักษา เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสนามที่พร้อมรองรับผู้ป่วยหากสถานการณ์มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้ประชาชนกรณีมีผู้ป่วยในบ้านแต่ไม่แสดงอาการ หรืออาการไม่หนักก็สามารถรักษาตัวเองในบ้านได้แบบ Home Isolation แต่ต้องให้ผู้ใกล้ชิดปลอดภัยและอยู่ภายใต้มาตรการของสาธารณสุขอย่างจริงจัง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม