พิจิตร-สองสามีภรรยาเจ้าของร้านแว่นตา ชัญญ่าออฟติคทับคล้อ ใจบุญทำCSR.คืนกำไรให้สังคม มอบแว่นตาช่วยเหลือนักเรียนอนุบาลทับคล้อที่มีปัญหาทางสายตาตามโครงการ ยิ่งให้… ยิ่งสุข

พิจิตร-สองสามีภรรยาเจ้าของร้านแว่นตา ชัญญ่าออฟติคทับคล้อ ใจบุญทำCSR.คืนกำไรให้สังคม มอบแว่นตาช่วยเหลือนักเรียนอนุบาลทับคล้อที่มีปัญหาทางสายตาตามโครงการ ยิ่งให้… ยิ่งสุข

 

ณ โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร นายชัยวัตรและนางวราภรณ์ ม่วงเล็ก สองสามีภรรยาเจ้าของร้านแว่นตา ชัญญา ออฟติค ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอทับคล้อ ได้ทำ กิจกรรมCSR คืนกำไรให้สังคมตามโครงการ“ ยิ่งให้.. ยิ่งสุข ” โดยมอบแว่นตาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับคล้อที่มีปัญหาทางสายตาและครอบครัวมีฐานะยากจน สำหรับนักเรียนที่มีปํญหาทางสายตาและครอบครัวมีฐานะยากจนได้รับแว่นตาในวันนี้นั้นมีจำนวน10 คน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 18,900.-บาท


นางวราภรณ์ ม่วงเล็ก เจ้าของร้านแว่นตาชัญญา ออฟติค ได้กล่าวว่า “ ทางร้านได้ จัดทำโครงการ “ ยิ่งให้.. ยิ่งสุข ” เพื่อคืนกำไรให้กับสังคมทุกๆปี สำหรับปีนี้ได้มอบแว่นตาให้ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ที่มีปัญหาทางสายตาและมีฐานะยากจน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเป็นของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนอีกด้วย ”


ทางด้านผอ.ขวัญประชา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับคล้อได้กล่าว “ ในนามโรงเรียนอนุบาลทับคล้อและผู้ปกครองเด็กนักเรียน ขอขอบคุณทางเจ้าของร้านแว่นตาชัญญา ออฟติคที่วันนี้ได้มีความเมตตา ใจบุญช่วยเหลือนำแว่นสายตามามอบให้เด็กของโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ สช่วยให้เด็กนักเรียนจำนวน
10คนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการดำรงชีวิตได้ดียิ่งขึ้น นับว่าเป็นบุญของเด็กๆ

ยุทธ ศรีทองสุข /มนสิชา คล้ายแก้ว ภาพข่าว

ข่าวที่น่าติดตาม