กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมแจกของขวัญ ของเล่น และอุปกรณ์กีฬา ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้กับตัวแทนเยาวชน ในรูปแบบ NEW NORMAL

กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมแจกของขวัญ ของเล่น และอุปกรณ์กีฬา ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้กับตัวแทนเยาวชน ในรูปแบบ NEW NORMAL

 


พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการในกองเรือยุทธการ ได้มาร่วมงานในการจัดกิจกรรม แจกของขวัญ ของเล่น และอุปกรณ์กีฬา ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้กับตัวแทนเยาวชน ในรูปแบบ NEW NORMAL ซึ่งในวันเสาร์ที่สองของสัปดาห์ ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ แต่เนื่องจากในปีนี้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กองเรือยุทธการ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม จากการจัดแสดงทางทหาร เป็นการแจกของขวัญ ของเล่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็ก และนักเรียนในพื้นที่สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 6 ม.ค.65 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ เป็นสถานศึกษาหลักที่มีบุตรหลานของข้าราชการกองเรือยุทธการ เข้ารับการศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อทหารเรือและกองทัพเรือ


การจัดกิจกรรมแจกของขวัญ ของเล่น ให้กับเด็กนักเรียนของกองเรือยุทธการ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยังคงให้ความสำคัญกับเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต ตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 ที่ว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645
#กองทัพเรือ
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองเรือยุทธการ
#วันเด็กแห่งชาติ2565
#รู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวที่น่าติดตาม